2007-03-29

Mineral Resources Management - Salt Review 2007

Issue number: Tom 23 – Zeszyt specjalny 1
Date: 2007

Contents

Entry

Announcements

Events and opinions

Industrial Reports

Banaszak, Garlicki & Markiewicz – Budowa geologiczna złoża najstarszej soli kamiennej Kazimierzów w OG Sieroszowice I (kopalnia Polkowice-Sieroszowice, s. 9-20.

Bieniasz & Wojnar – Zarys historii pomiarów i wybrane wyniki obserwacji zjawiska konwergencji wyrobisk w pokładowych złożach soli, s. 133-142.

Bukowski, Mastej & Kępiński – Badania laboratoryjne nad sedymentacją redeponowanych osadów mułowo-solnych na stożku podmorskim, s.175-182.

Burliga – Internal structure of subhorizontal bedded rock salt formation in the area of Sieroszowice, SW Poland ? meso- and microstructural indications, s. 51-64

Cyran, Toboła – Rola badań tektoniki dla zabezpieczenia i przyszłego rozwoju kopalń soli Bochnia i Wieliczka, s.143-156.

Kortas & Maj – Zaciskanie wyrobisk w złożu Sieroszowice, modelowanie i geochemiczna interpretacja pomiarów.

Kunstman, Lepiarz, Poborska-Młynarska & Urbańczyk – Wstępne koncepcje likwidacji Kopalni Soli Kłodawa:Likwidacja poprzez planowe zatopienie kopalni.Wstępna analiza możliwości wykorzystania wyrobisk kopalni do składowania odpadów, s.77-102.

Markiewicz – Naskórkowa struktura południowej części monokliny przedsudeckiej a zagospodarowanie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1), s. 35-50

Toboła, Natkaniec-Nowak, Szybist, Misiek & Janiów – Sole niebieskie w kopalni Kłodawa, s. 117-132.

Tomassi-Morawiec, Czapowski, Bornemann, Schramm, Tadych, Misiek, Kolonko & Janiów – Wzorcowe profile bromowe utworów solnych cechsztynu Polski: sole cyklu PZ2 (Z2) w Kopalni Soli Kłodawa, s. 103-116.

Vovnyuk & Kovalevych – Evaluation of ancient seawater chemistry by means of halite-hosted fluid inclusions study: a review, s. 163-174

Wiewiórka, Charkot, Dudek & Gonera – Nowe dane do budowy geologicznej złoza i historii górnictwa w Kopalni Soli Bochnia, s. 157-162.

Wilkosz – Porwaki anhydrytów cechsztyńskich w czapie anhydrytowo-gipsowo-iłowej, wysad solny Mogilno ? pierwsze wyniki, s. 65-76