Konferencje

 

XXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SOLNE

QUO VADIS SAL 2024

Szanowni Państwo

Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego wraz z Kopalnią Soli Wieliczka S.A. serdecznie zapraszają do udziału w XXVIII Międzynarodowym Sympozjum Solnym  „Quo Vadis Sal”, które odbędzie się w dniach  16 – 18 października 2024 r. w kopalni soli w Wieliczce.

Tytuł Sympozjum: 

Rola soli w Polsce i Europie w dobie kryzysu geopolitycznego

I. Zakres tematyczny

Zagadnienia główne:

 • Sól a bezpieczeństwo energetyczne – magazyny kawernowe węglowodorów.
 • Zielona energia –  magazyny wodoru i powietrza w złożach soli.
 • Sól a energetyka jądrowa: bezpieczne składowiska odpadów.

Inne tematy:

 • Sole potasowo-magnezowe – krajowy i światowy potencjał.
 • Klasyczne i nowoczesne techniki badań złóż soli.
 • Zagrożenia geologiczno-górnicze i środowiskowe przy eksploatacji złóż soli.
 • Podziemne kopalnie soli świadectwem tradycji solnictwa w Polsce i na Świecie

II. Formy prezentacji:

 • referaty (do 15 minut + dyskusja)
 • komunikaty (do 5 minut)
 • postery (119 x 84 cm – format A-0)

 

Wystąpienia należy przygotować i przesłać w formie:  rozszerzonych abstraktów (3-5 stron z rycinami, tekst w Microsoft Word, 12, bez formatowania) lub kompletnych artykułów, opracowanych ściśle wg instrukcji dla autorów, zamieszczonej na stronie PSGS w zakładce „Przegląd Solny” i wysłać na adres:

sympozjumsolne@gmail.com

Artykuły oraz abstrakty (jako short papers) będą opublikowane w Przeglądzie Solnym 2024

III. Ważne terminy

Do 30 czerwca 2024 r. – Zgłaszanie wystąpień i przesyłanie rozszerzonych abstraktów (2-3 strony) lub pełnych artykułów.

Do 30 sierpnia 2024 r. – Zgłoszenie udziału w Sympozjum i wniesienie opłaty konferencyjnej.

 

IV. Koszt uczestnictwa w Sympozjum

 • 1500 zł – opłata standardowa.
 • 1000 zł – dla członków PSGS (z opłaconymi składkami do 2024 r. włącznie).
 • 750 zł – dla  jednej osoby wygłaszającej referat (lub członka zespołu) pod warunkiem terminowego przesłania artykułu lub rozszerzonego abstraktu (short papers) do Przeglądu Solnego.
 • 600 zł – dla studentów, emerytowanych (nieaktywnych zawodowo) pracowników górnictwa oraz członków PSGS odznaczonych Złotą Odznaką Stowarzyszeni
 • Dla gości z Ukrainy udział w Sympozjum jest bezpłatny.

 

Opłata obejmuje: obsługę, materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach referatowych, przerwy kawowe, 2 obiady i 2 uroczyste kolacje oraz wycieczkę terenową.

Opłaty należy wpłacać na konto w PEKAO S.A.

Nr: 67 1240 4533 1111 0000 5423 9786

z tytułem: „Sympozjum Solne 2024 + nazwisko”

V. Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum

Zgłoszenia udziału w Sympozjum  należy dokonywać wyłącznie elektronicznie poprzez formularz, który jest zamieszczony na stronie internetowej PSGS: www.psgs.agh.edu.pl

VI. Miejsce Sympozjum – Kopalnia Soli Wieliczka

 

VII. Noclegi – polecana oferta noclegowa z cenami zostanie przesłana Państwu w najbliższych dniach

 

VIII. Kontakt z organizatorami:

 • E-mail: sypozjumsolne@gmail.com
 • W sprawach bardzo pilnych tel.: +48 608685946 (sekretariat  Prezesa PSGS)
 • Informacje, formularze zgłoszeniowe i aktualizacje są/będą zamieszczone na stronie internetowej: www.psgs.agh.edu.pl

Z poważaniem

Dr inż. Jacek Wachowiak

Prezes Zarządu PSGS

Organizator Sympozjum