Konferencje

 XXVII M I Ę D Z Y N A R O D O W E   S Y M P O Z J U M   S O L N E  

QUO VADIS SAL 2023

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Szanowni Państwo

 

Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego wraz z Kopalnią Soli Kłodawa S.A., w roli Gospodarza,  serdecznie zapraszają do udziału w XXVII Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal”, które odbędzie się w dniach 11-13 października 2023 r. w Kopalni Soli Kłodawa oraz na Zamku w Uniejowie.

Tytuł Sympozjum:

Wysadowe złoża soli – ich rola w polityce energetycznej

 

 1. Zagadnienia wiodące

 

 • Tektonika solna
 • Tektonika wysadowych struktur solnych
 • Tektonika pokładowo-fałdowych złóż soli
 • Podziemne magazynowanie i składowanie w złożach soli
 • Sól a bezpieczeństwo energetyczne – kawernowe magazyny węglowodorów – nowoczesne techniki budowy, zabezpieczenia i eksploatacji.
 • Zielona energia – kawernowe magazyny w złożach soli jako akumulatory energii (wodór, powietrze).
 1. Pozostałe zagadnienia
 • Klasyczne i nowoczesne techniki badań złóż soli.
 • Zagrożenia geologiczno-górnicze i środowiskowe towarzyszące eksploatacji złóż solnych
 • Zagospodarowanie zasolonych wód kopalnianych.
 • Gospodarka solą w Polsce i na świecie

 

III. Program ramowy Sympozjum

Środa, 11.10.2023

Godz. 14.00  –  Wycieczka terenowa do Kopalni Soli Kłodawa – trasa profesjonalna geologiczno-górnicza.

Godz. 18.00 – Rejestracja uczestników Sympozjum na Zamku w Uniejowie.

Godz. 20.00 – Ice breaking party na Zamku w Uniejowie – spotkania indywidualne

 

Czwartek, 12 10. 2023

Godz.  8.30 – 9.00  – Rejestracja uczestników Sympozjum na Zamku w Uniejowie

Godz.  9.00               – Powitanie gości przez:

 • Gospodarza – Prezesa Zarządu Kopalni Soli Kłodawa S.A.
 • Organizatora – Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego

Godz.   9.20 – 12.40 – Sesja referatowa z przerwą kawową.

Godz. 13.00 – 14.20 – Obiad na Zamku w Uniejowie.

Godz. 14.20 – 18.00 – Sesja referatowa z przerwą kawową.

Godz. 18.00              – Podsumowanie I dnia Sympozjum.

Godz. 19.00              – Uroczysta kolacja na Zamku. 

Piątek, 13. 10. 2023

godz. 9.00 – 12.00  – Sesja referatowa z przerwą kawową na Zamku w Uniejowie

godz. 12.30 – 13.00 – przejazd do Kłodawy (autokarem lub indywidualnie)

godz. 13.00 – 14.00  – Obiad w Domu Górnika K. S. Kłodawa.

godz. 14.30 – 19.00  – Wycieczka terenowa do Kopalni Soli Kłodawa – trasa turystyczna.

godz. 19.30                     –  Pożegnalna biesiada górnicza w Domu Górnika K. S. Kłodawa.

Sobota, 14. 10. 2023

Godz. 7.00 – 9.00      – Śniadanie i pożegnanie gości.

 

 1. Formy prezentacji:
 • referaty (do 15 minut + dyskusja)
 • komunikaty (do 5 minut)
 • postery (119 x 84 cm – format A-0)

 

Wystąpienia należy przygotować i przesłać w formie rozszerzonych abstraktów (3-5 stron z rycinami, tekst w Microsoft Word, 12, bez formatowania) lub kompletnych artykułów, opracowanych ściśle wg instrukcji dla autorów, zamieszczonej na stronie PSGS w zakładce „Przegląd Solny” i wysłać na adres:

sympozjumsolne@gmail.com

Artykuły oraz abstrakty (jako short papers) będą opublikowane w Przeglądzie Solnym 2023

 1. Ważne terminy

Do 30 czerwca 2023 r. – Zgłaszanie wystąpień i przesyłanie abstraktów lub/i artykułów.

Do 31 sierpnia 2023 r. – Zgłoszenie udziału w Sympozjum i wniesienie opłaty konferencyjnej.

 

 1. Koszt uczestnictwa w Sympozjum
 • 1500 zł – opłata standardowa.
 • 1000 zł – dla członków PSGS (z opłaconymi składkami do 2023 r. włącznie).
 • 750 zł – dla  jednej osoby wygłaszającej referat (lub członka zespołu) pod warunkiem terminowego przesłania artykułu lub rozszerzonego abstraktu (short papers) do Przeglądu Solnego.
 • 600 – dla studentów, emerytowanych pracowników górnictwa oraz członków PSGS odznaczonych Złotą Odznaką Stowarzyszeni
 • Dla gości z Ukrainy udział w Sympozjum jest bezpłatny.

 

Opłata obejmuje: obsługę, materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach referatowych, przerwy kawowe, 2 obiady i 2 uroczyste kolacje, 2 wycieczki do podziemi Kopalni Soli Kłodawa.

 

Opłaty należy wpłacać na konto w PEKAO S.A.

Nr: 67 1240 4533 1111 0000 5423 9786

z tytułem: „Sympozjum Solne 2023 + nazwisko”

VII. Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum

Zgłoszenia udziału w Sympozjum  należy dokonywać wyłącznie poprzez formularz,  dostępny na stronie internetowej: www.psgs.agh.edu.pl

VIII. Noclegi

Dla uczestników Sympozjum zostały wstępnie zarezerwowane pokoje w 4 hotelach w pobliżu Zamku. Listę hoteli wraz z adresami o cenami noclegów przesyłamy w załączeniu. Noclegi należy rezerwować indywidualnie do dnia 31 sierpnia, na hasło: Sympozjum Solne

 

 1. Kontakt z organizatorami:

Informacje, formularze zgłoszeniowe i aktualizacje są zamieszczane na stronie internetowej: www.psgs.agh.edu.pl

 

 Z poważaniem

Dr inż. Jacek Wachowiak

Prezes Zarządu PSGS