O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego (PSGS) powstało 4 grudnia 1991 r. W tym dniu nastąpił wpis do krajowego rejestru stowarzyszeń na podstawie postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. 24 lutego 1992 r. Walne Zgromadzenie PSGS wyłoniło pierwsze władze Stowarzyszenia: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Kadencja władz trwa 3 lata. Do 2022 r. upłynęło 10 kadencji władz PSGS, a w tym okresie wybrano 4 Prezesów:

 • Dr inż. Grzegorz Kortas, 1992-1995
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Garlicki, 1995-1998
 • Dr inż. Andrzej Maciejewski, 1998-2001
 • Dr inż. Jacek Wachowiak, 2003-2006, 2006-2009, 2009-2012, 2012-2015
 • Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, 2015-2018
 • Dr inż. Jacek Wachowiak, 2018-2021, 2021-…

Skład władz PSGS bieżącej kadencji jest wymieniony w zakładce „Zarząd”.

Szczegóły dotyczące powstania Stowarzyszenia i skład władz minionych kadencji zapisane są w zakładce „Historia”.

 

Członkami PSGS są pracownicy przedsiębiorstw górniczych, uniwersytetów, instytucji państwowych, ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się rozpoznaniem, eksploatacją i zagospodarowaniem złóż soli. Celem PSGS jest działalność na rzecz szeroko pojętego solnictwa w Polsce, w tym m.in.:

 • wypowiadanie się w ważnych dla górnictwa solnego sprawach,
 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych w górnictwie solnym,
 • integrowanie środowiska osób związanych z górnictwem solnym,
 • współpraca w zakresie kształcenia kadr dla górnictwa solnego.

PSGS realizuje swoje cele statutowe, m.in. przez:

 • organizowanie konferencji, wystaw, seminariów poświęconych tematyce solnej,
 • organizowaniem wypraw naukowych w miejsca występowania złóż soli na świecie,
 • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z górnictwem solnym,
 • organizowanie szkoleń, kursów dokształcających oraz studiów podyplomowych o tematyce związanej z górnictwem solnym,

Wszystkie statutowe cele aktywności PSGS i sposoby ich realizacji oraz inne zapisy regulujące działalność Stowarzyszenia są dostępne w zakładce „Statut”.

Realizując swoje cele statutowe, PSGS zrealizowało do 2022 r. kilkadziesiąt projektów, w tym:

Sympozja Quo Vadis Sal

Dotychczas zorganizowano 27 Międzynarodowych Sympozjów Solnych pod wspólnym hasłem „Quo Vadis Sal”. Sympozjum QVS jest największym solnym forum dyskusyjnym w Polsce i jednym z największych na świecie. Co roku uczestniczą w nim przedstawiciele władz państwowych, pracownicy naukowi z uniwersytetów i instytutów badawczych oraz specjaliści z polskich i zagranicznych firm solnych. W ostatnich latach w Sympozjum brało udział około 120–140 osób z ok. 50 firm i instytucji z Polski i zagranicy, w tym z Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chin, Francji, Kanady, Niemiec, Słowacji, Turcji, Ukrainy i USA. Obszerne informacje o tematyce poszczególnych edycji Quo Vadis Sal przedstawiono w zakładce „Konferencje”.

Wyprawy PSGS

Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego zorganizowało 13 wypraw naukowych do ciekawych miejsc występowania kopalnych i współczesnych ewaporatów: Morze Martwe (2006), Sycylia (2007), Ukraina (2008), Rumunia (2009), Peru-Boliwia-Chile (2010), Turcja (2011), Maroko (2012), Dominikana (2013), Hiszpania (2014), Bośnia i Hercegowina (2016), Gruzja (2017), Iran (2018), Portugalia (2019). Informacje o tematyce wypraw można znaleźć w zakładce „Wyprawy”.

Przegląd Solny

Stowarzyszenie opracowało i wydało 16 tomów rocznika Przegląd Solny. Publikowane w nim prace dotyczą zagadnień polskiego i światowego solnictwa z zakresu geologii, górnictwa, przemysłu oraz dyscyplin pokrewnych. Wszystkie prace poddawane są ocenie dwóch recenzentów. Od 2022 r. Przegląd Solny jest wydawany w pełnej, dwujęzycznej wersji angielskiej i polskiej. Wszystkie tomy i artykuły do pobrania w formie PDF są dostępne w zakładce „Przegląd Solny”.

W 2022 r. Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego Obchodziło 30-lecie swojej działalności. Było to 30 lat wspólnej, solidnej pracy dla polskiego górnictwa solnego oraz pięknej, koleżeńskiej współpracy. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Dziękujemy serdecznie za czułe, ciepłe, życzliwe i optymistyczne życzenia kontynuacji tego wspólnego, pięknego dzieła oraz wszelkiej pomyślności teraz i w przyszłości.

 

Szczęść Boże!

Dr inż. Jacek Wachowiak

Prezes PSGS