Redakcja

Wydawca

Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego

Al. Mickiewicza 30/A-0/129, 30-059 Kraków
tel. +48 608 685 946, e-mail: psgs@agh.edu.pl 

Zespół redakcyjny

Jacek Wachowiak, PSGS – redaktor naczelny / editor-in-chief (psgs@agh.edu.pl)
Tomasz Toboła, AGH – sekretarz / secretary (tob@geolog.geol.agh.edu.pl)
Katarzyna Cyran, AGH – redaktor / co-editor (kcyran@agh.edu.pl) 
Grzegorz Czapowski, PIG-PIB – redaktor / co-editor (grzegorz.czapowski@pgi.gov.pl)
Agnieszka Maj, IMG PAN – redaktor / co-editor (maj@img-pan.krakow.pl)