Członkami Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego są pracownicy przedsiębiorstw górniczych, uniwersytetów, instytucji państwowych, ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się rozpoznaniem, eksploatacją i zagospodarowaniem złóż soli. Celem PSGS jest działalność na rzecz szeroko pojętego solnictwa w Polsce, w tym m.in.:

DZIAŁANIE

Wypowiadanie się w ważnych dla górnictwa solnego sprawach

INTEGRACJA

Integrowanie środowiska osób związanych z górnictwem solnym

WIEDZA

Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych w górnictwie solnym

WSPÓŁPRACA

Współpraca w zakresie kształcenia kadr dla górnictwa solnego

A tak było...

XXVI
Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” oraz obchody 30-lecia powstania i działalności Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego

 

Nasze osiągnięcia

Realizując swoje cele statutowe, PSGS zrealizowało do 2022 r. kilkadziesiąt projektów, w tym:

28
Międzynarodowych Sympozjów Solnych
14
Wypraw PSGS
17
Tomów Rocznika Przeglądu Solnego
93
Aktywnych członków

Newsletter


Wszystkie najnowsze informacje o Polskim Stowarzyszeniu Górnictwa Solnego

Aktualności