2022-01-11

List Otwarty do Członków PSGS

NOWOROCZNY LIST PROGRAMOWY

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, członkowie i sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego

 

Na wstępie mego listu składam Wszystkim w nowym roku 2022 serdeczne życzenia przede wszystkim zdrowia, oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Niech ten rok będzie ostatnim, niosącym troskę o zdrowie Wasze i Waszych bliskich. Niech, mimo pandemicznych wyzwań i ograniczeń, dostarczy Wam choć odrobiny radości, sukcesów oraz nowych ważnych dokonań naukowych, wdrożeniowych i gospodarczych, przynoszących sławę i satysfakcję Wam oraz splendor naszej Organizacji, którą wspólnie tworzymy.

Piękna zimowa aura w ostatnich dniach zachęciła mnie do aktywności i przedstawienia Wam podsumowania działalności PSGS w 2021 roku oraz planów na ten rok. Zachęcam zatem do lektury (obowiązkowej dla Członków!) poniższego, dość długiego sprawozdania oraz konstruktywnych uwag, wniosków i propozycji.

 

Tematy:

 1. Walne zebranie wyborcze PSGS 2021
 2. Sympozjum QVS 2021
 3. Działalność wydawnicza
 4. Finanse Stowarzyszenia i składki
 5. Współpraca z partnerami zagranicznymi – członkostwo w SMRI
 6. Plany na 2022 rok

 

Ad1. Walne Zebranie

Najważniejszym wydarzeniem dla naszej organizacji w minionym roku było zwyczajne Walne Zebranie (elekcyjne) Członków PSGS. Odbyło się ono w dniu 1 października w AGH w Krakowie podczas corocznego sympozjum Quo Vadis Sal.

Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy znaczną frekwencję, mimo czasu pandemicznego, sięgającą prawie 60 %! Uchwały W.Z. oraz wnioski z dyskusji dotyczące dalszej działalności Stowarzyszenia większość z Państwa zna bo brała udział w obradach. Niektóre z nich zostaną przedstawione w kolejnych punktach.

Duże zmiany nastąpiły w Zarządzie PSGS, który ukonstytuował się w wyniku wyborów.

W skład zarządu weszli:

 • Jacek Wachowiak – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Cyran – Vice Prezes (Wydz. Inżynierii Lądowej i Gosp. Zas., AGH)
 • Justyna Nowińska-Jarzębińska – Sekretarz (OBRGSChem Chemkop)
 • Natalia Walczak-Torba – Skarbnik (OBRGSChem Chemkop)
 • Grażyna Meisel (daw. Hołojuch) – Członek Zarządu, referent finansowy (PAN)
 • Krzysztof Bukowski – Członek Zarządu (Wydz. GGiOŚ, AGH)
 •  Kajetan D’Obyrn – Członek Zarządu (Wydz. GGiOŚ AGH)
 • Damian Kurdek – Członek Zarządu (KSK „Kłodawa” S.A)
 • Joanna Wrzosek – Członek Zarządu (ZG Polkowice-Sieroszowice, KGHM).

 

Mam nadzieję,  że nowy skład Zarządu, znacznie „odmłodzony” i zdominowany przez Panie przyczyni się efektywnie do dalszego pomyślnego rozwoju naszego Stowarzyszenia.

 

Ad. 2. Sympozjum QUO VADIS SAL

Sympozjum QVS’ 2021 pod hasłem: „Varia Sal – Wszystko o Soli” odbyło się w dniach 30 września i 1 października w AGH w Krakowie. W Sympozjum wzięło udział około 100 osób z 31 firm, instytucji oraz urzędów państwowych. Sympozjum, ze względów pandemicznych, było skromniejsze ale już samo jego sfinalizowanie było dużym sukcesem. Jeszcze w maju wielu wątpiło, czy uda się je w ogóle przeprowadzić. Informator  konferencyjny z programem, tematami i streszczeniami wystąpień jest dostępny na naszej stronie internetowej (http://www.psgs.agh.edu.pl/) .

Na uwagę zasługuje fakt bardzo dobrej współpracy Stowarzyszenia z Władzami AGH podczas organizacji konferencji, za co JM Rektorowi AGH oraz Dziekanowi Wydziału GGiOŚ serdecznie dziękuję.

Pragnę również serdecznie podziękować sponsorom QVS 2021: Kopalni Soli Kłodawa S.A., KGHM Polska Miedź S.A., UOS-Drilling S.A., OBRGSChem „Chemkop” Sp. z o.o.,  Sandvik Polska Sp. z o.o., KGHM Metraco S.A. za owocną i serdeczną współpracę. Jestem głęboko przekonany, że ofiarowane nam wsparcie logistyczne, merytoryczne i finansowe przynosi realne korzyści nauce polskiej i polskiemu górnictwu solnemu.

 

 

Ad.3. Działalność wydawnicza

Podstawowym elementem tej aktywności jest opracowanie i wydawanie rocznika pt. „Przegląd Solny”. Pozycja ta ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku, czyli od 14 lat. Pierwsze roczniki były wydawane we współpracy z GSMiE PAN oraz Wydawnictwami AGH. Od roku 2014 Przegląd Solny wydawany jest jako samodzielne czasopismo/rocznik PSGS i finansowany jest w całości z funduszy Stowarzyszenia. Wszystkie dotychczas publikowane artykuły (sto kilkadziesiąt pozycji!!!) dostępne są w formie PDF na naszej stronie internetowej w zakładce „Przegląd Solny” http://www.psgs.agh.edu.pl/przeglad-solny/  oraz od niedawna w bazie BazTech http://baztech.icm.edu.pl/

Ostatni Tom 15 ukazał się na początku zeszłego roku i jest tomem podwójnym 2019/2020. Sytuacja taka została spowodowana „zamarciem” aktywności w 2020 roku. Przyczynę wszyscy znamy. Obecnie jest przygotowywany do druku Tom 16.

Z drobnej działalności wydawniczej na uwagę zasługuje kalendarz Stowarzyszenia pt. „Sequor Salem” (z łac.: podążać za solą), w którym prezentowane są w formie zdjęć z obszernymi opisami ciekawostki solno-geologiczno-krajoznawcze z naszych wypraw. Od kilku lat kalendarz jest elementem materiałów konferencyjnych QVS i cieszy się dużą popularnością, również z uwagi na zaznaczone w nim daty ważnych wydarzeń PSGS w danym roku. Tematem tegorocznego „Sequor Salem” jest ostatnia wyprawa solna do Portugalii w 2019 roku.

 

Ad. 4. Finanse

Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego jest organizacją dobrze sytuowaną finansowo. Nie posiada żadnych długów ani innych zobowiązań. Zasoby finansowe wystarczają nam na realizowanie wszystkich zamierzonych planów w danym roku i pewną rezerwę na kolejny rok. Dobrą kondycję finansową zawdzięczamy nie tylko naszej zaradności, ale w dużej mierze naszym Partnerom i Sponsorom, którzy wspierają naszą działalność w zamian za promocję podczas konferencji solnych „Quo Vadis Sal”.

Obecny stan konta to kilkadziesiąt tysięcy złotych, co stanowi zabezpieczenie na wydanie Przeglądu Solnego, zaliczki na organizację QVS 2022, niewielkie dofinansowanie do ewentualnej wyprawy oraz bieżące opłaty.

 

SKŁADKI

Szanowni Państwo, zgodnie ze Statutem PSGS każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej.

Jak pewnie od dawna wiecie, składki nie są podstawowym źródłem finansowania naszej działalności, jednak muszą wystarczyć na podstawowe opłaty i koszty, które wynoszą około 14 tys. rocznie. Szczegółowe zestawienie kosztów na ten rok przygotuje i prześle Państwu niebawem Pani Skarbnik.

Dotychczasowa składka członkowska wynosiła 100 zł rocznie (ok. 8,30 zł miesięcznie) i nie była zmieniana od 15 lat.

Na Walnym Zebraniu członków PSGS w dniu 1.10.2021 r. podjęto uchwałę o wprowadzeniu jednolitej składki członkowskiej dla wszystkich członków Stowarzyszenia w wysokości 150 zł rocznie (12,50 zł miesięcznie). Tym samym zniesiono zniżki dla pracowników emerytowanych.

Obecnie bardzo proszę wszystkich członków Stowarzyszenia o uregulowanie zaległych składek do roku 2021. Pani Skarbnik przesłała Państwu indywidualnie informacje o zaległościach. Jeśli ktoś takiej informacji nie otrzymał to proszę o bezpośredni kontakt z panią Skarbnik na adres: skladki.czlonkowskie.psgs@gmail.com.

Wszelkie zaległości proszę uregulować do dnia 14 stycznia 2022 r. W tym dniu odbędzie się posiedzenie Zarządu, na którym będzie rozpatrywana sprawa zaległości składkowych. Zgodnie ze Statutem PSGS, osoby nieopłacające składek muszą zostać wykreślone z listy członków! Jest to nie tylko wymóg statutowy ale i prawno-skarbowy, z którego musimy się rozliczać przed organami kontrolnymi.

 

Ad. 5. Członkostwo w SMRI

Na Walnym Zebraniu członków PSGS w dniu 1.10.2021 r. podjęto decyzję o przystąpieniu stowarzyszenia PSGS do międzynarodowej organizacji SMRI – Solution Mining Research Institute. O członkostwie w SMRI myśleliśmy i dyskutowali od dawna. Na szali przeważała wszakże wysoka składka członkowska w opozycji do profitów. W końcu uznaliśmy, że to się nam opłaci i nas na to stać. Decyzja WZ poprzedzona była oczywiście korespondencją z władzami SMRI., przesłaniem informacji o Stowarzyszeniu oraz ustaleniem warunków członkostwa. Szczegółowe informacje o SMRI znajdują się na ich stronie internetowej. Większość z Państwa zna tę organizację. W skrócie zatem tylko dodam, że:

 • Instytut ma siedzibę w USA i zrzesza firmy, jednostki naukowe oraz inne instytucje z całego świata, zajmujące się badaniami i eksploatacją złóż metodą podziemnego ługowania, podziemnego magazynowania i składowania w kawernach itp.
 •  SMRI organizuje co roku 2 wielkie konferencje – wiosną w USA i jesienią w Europie, w których uczestniczą również nasi członkowie.
 • członkami SMRI z Polski byli kiedyś Chemkop i IKS a obecnie są: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH oraz Instytut Mechaniki Górotworu PAN z Krakowa.
 • Korzyściami z członkostwa w SMRI są znaczne zniżki przy udziale w ich konferencjach oraz, co bardzo ważne, dostęp do biblioteki SMRI, treści wygłaszanych referatów i wszystkich publikowanych materiałów. Dla osób i podmiotów postronnych te informacje są niedostępne.
 • Opłaty członkowskie wynoszą do kilku tys. USD, w zależności od wielkości firmy. Dla jednostek naukowych i organizacji Non Profit, takich jak nasza roczna składka wynosi 1000 USD.
 •  W tym roku europejska konferencja SMRI odbędzie się we wrześniu w Krakowie, kilka dni przed Quo Vadis Sal (daty są zaznaczone w kalendarzu). Już teraz rozmawiamy o współpracy i pomocy przy organizacji tych wydarzeń. Nam zależy na tym, żeby część uczestników SMRI uczestniczyła również w Quo Vadis Sal.

 

II. PLANY NA 2022 ROK

 

 1. Sympozjum „Quo Vadis Sal”

Tegoroczne Sympozjum odbędzie się w dniach 22-23 września ponownie w Krakowie w hotelu Qubus, tuż po konferencji SMRI (18 – 21. 09). Jak już wyżej wspomniałem organizacja obydwu konferencji – QVS i SMRI odbędzie się w ścisłej współpracy tych podmiotów. Mam nadzieję, że będzie to piękne górniczo-geologiczne święto solarzy. Tematyka i terminarz zostaną przesłane Państwu niebawem oraz zamieszczone na naszej stronie internetowej.

 1. 30-lecie PSGS

W tym roku obchodzić będziemy 30-lecie rozpoczęcia działalności Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w grudniu 1991 roku a pierwsze Walne Zgromadzenie i wyłonienie pierwszych władz PSGS odbyło się w 1992 roku. Chcielibyśmy tę rocznicę przygotować bardzo uroczyście, z wręczaniem odznaczeń, stopni górniczych i innych wyróżnień. Być może uda się opracować i wydać monografię poświęconą polskiemu górnictwu solnemu.

Obchody rozpoczną się uroczystą galą w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w pierwszym dniu Sympozjum QVS – 22 września o godz. 9.00.

 1. Przegląd Solny i ewentualna monografia

Na WZ zdecydowaliśmy, że od tego roku Przegląd Solny będzie wydawany w wersji dwujęzycznej – polsko-angielskiej. Podyktowane jest to głównie chęcią poszerzenia grona odbiorców o czytelników zagranicznych oraz zwiększeniem ilości punktów o które większość autorów bardzo zabiega. Wiele publikowanych w PS artykułów ma dużą wartość merytoryczną i poznawczą, niestety ze względu na dotychczasową wersję językową artykuły te były czytane tylko przez nieliczne grono odbiorców polskich.

Jeśli chodzi o okolicznościową monografię tematyczną to rozważany jest taki projekt, jednak droga do jego realizacji jest dość daleka i kręta, głównie z przyczyn finansowych. O postępach i decyzjach w tej sprawie będziemy Państwa informować.

 

 1. Wyprawa

Wyprawy i wycieczki PSGS stały się już tradycją naszej organizacji. Oprócz walorów naukowych i poznawczych spełniały też bardzo ważną rolę integracyjną członków Stowarzyszenia. Dotychczas zorganizowaliśmy 14 wypraw do różnych zakątków świata. Ostatnią do Portugalii w 2019 roku. Pandemia przeszkodziła nam w zorganizowaniu wyjazdów w 2020 i 2021 r. Mam nadzieję, że w tym roku wyprawa dojdzie do skutku choć nie ma jeszcze konkretnego azymutu i sprawa jest do wspólnego przedyskutowania. Moje zdanie jest takie, że po dwóch latach przerwy powinna być niedługa (7-9 dni) i w miarę tania (3-4 tys. zł), żeby miała charakter powszechny i integracyjny. Zatem odpadają egzotyczne kierunki do Afryki, Meksyku itp., na korzyść Europy czy Bliskiego Wschodu, np. Morze Martwe od strony Jordanii czy rejon Morza Śródziemnego. Bardzo proszę o konstruktywne i sprawdzone propozycje z Państwa strony.

 

Tak mniej więcej w bardzo długim skrócie (: przedstawiają się sprawy Stowarzyszenia i optymistyczne, ambitne plany na rok 2022.

 

Z góry serdecznie dziękuję za przeczytanie tej dość obszernej korespondencji i bardzo proszę o uwagi, wnioski i inne propozycje dotyczące naszej aktywności w bieżącym roku.

 

Z wyrazami szacunku i górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże

 

Jacek Wachowiak

 Prezes Zarządu PSGS