2021-11-12

XXV Międzynarodowe Sympozjum Solne – VARIA SAL – WSZYSTKO O SOLI

Zakres tematyczny/ Symposium Topics :


  • Badania geologiczno-górnicze złóż soli w Polsce/ Geological and mining research on salt deposits in Poland.
    • Nowoczesne techniki modelowania w badaniach i zagospodarowaniu złóż solnych/ Modern modelling methods in salt deposit research and management.
  • Gospodarka solą w Polsce – produkcja, dystrybucja, import, eksport/ Salt management in Poland: production, distribution, import and export.
  • Podziemne magazyny w kawernach solnych – ropa, paliwa, gaz, wodór/ Underground storage facilities in salt caverns for crude oil, fuels, natural gas and hydrogen.
  • Zagrożenia geologiczno-górnicze i środowiskowe przy eksploatacji złóż soli/ Geological, mining and ecological hazards associated with salt mining.
  • Podziemne kopalnie soli jako obiekty historyczne i rekreacyjno-lecznicze/ Underground salt mines as landmarks and recreation and health facilities.

 

Materiały Konferencyjne QVS 2021