2022-10-17

XXVI Międzynarodowe Sympozjum Solne – Solnictwo w świetle nowych wyzwań geopolitycznych i klimatycznych

W dniach 21.09 – 25.09.2022 w Krakowie odbyło się  XXVI Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal”  organizowane  przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego 

Tematem wiądocym Sympozjum było: Salt Industry in the Light of the New Geopolitical and Climatic ChallengesI

Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:

-Sól a bezpieczeństwo energetyczne – magazyny kawernowe węglowodorów: stan obecny
i plany rozbudowy / Salt and energy security: cavern storage facilities for hydrocarbons: present
condition and plans for future development.
-Zielona energia – magazyny kawernowe w soli jako akumulatory energii (wodór,
powietrze) / Green energy: storage facilities in salt caverns as accumulators of energy (hydrogen and air).
– Sól a energetyka jądrowa: bezpieczne składowiska odpadów – plany i realia / Salt and
nuclear energy: safe storage of waste – reality and planning.
– Sole potasowo-magnezowe – światowy i krajowy potencjał oraz nowe możliwości
importu / Potassium-magnesium salts: national and global resources, with new directions of importation.
– Klasyczne i nowoczesne techniki badań złóż soli / Classical and modern salt-deposit research
methods.
– Zagrożenia geologiczno-górnicze i środowiskowe przy eksploatacji złóż soli / Geological,
mining, and environmental hazards accompanying salt extraction.
– Gospodarka solą w Polsce i na świecie – produkcja, dystrybucja, import, eksport / Salt
business management in Poland and abroad: production, distribution, import, and export.

-Podziemne kopalnie soli świadectwem tradycji solnictwa w Polsce i na świecie /
Underground salt mines as testimonies of salt mining traditions in Poland and abroad.

Materiały konferencyjne: Materiały konferencyjne – 2022