2019-10-07

Wystąpienia QVS 2019

Czwartek/ Thursday 10.10.2019

8:00 – 9:00 – Rejestracja uczestników Sympozjum / Registration of Symposium participants

9:00 – 9:20 – Powitanie Gości przez prezesa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego / Welcoming guests by the president of the Polish Salt Mining Association

9:20 – 17:30 – Sesje referatowe i posterowe / Paper and poster sessions

9:20 – I SESJA REFERATOWA/ I Paper Session

9:20 – 9:40

Dariusz Nojszewski, Marta Wągrodzka, Tomasz Ceranka

Nowe rozpoznanie wysadu Damasławek

New exploration of the Damasławek salt dome

9:40 – 10:00

Jacek Wachowiak

Nowe dane o budowie geologicznej wysadu Lubień

New data on the geological structure of the Lubień salt dome

10:00 – 10:20

Janusz Brożbar, Paweł Wilkosz, Rafał Derdowski

25-lecie funkcjonowania KPMG Mogilno

25 years of CUGS “Mogilno” – history of construction, current status and development prospects

10:20 – 10:40

Piotr Kukiałka

Kawerny do składowania odpadów w prowincji Alberta w zachodniej Kanadzie oraz ich kształt w zależności od rodzaju składowanych odpadów.

Disposal caverns in province of Alberta, western Canada, and their shape depending on the type of disposed waste

10:40 – 11:00

Kazimierz Urbańczyk

Dwa czynniki ograniczające żywotność kawern magazynujących media ciekłe
Two factors limiting the lifetime of the caverns storing liquid media

11:00 – 11:40 Przerwa kawowa i sesja posterowa / Coffee break and poster session

11:40 – II SESJA REFERATOWA / II Paper Session

11:40 – 12:00

Katarzyna Cyran, Michał Kowalski

Modelowanie numeryczne kształtu kawern magazynowych

Numerical modelling of storage cavern shape

12:00 – 12:20

Damian Kurdek

Pomiary konwergencji wyrobisk chodnikowych w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Measurements of convergence of drift excavation in Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

12:20 – 12:40

Józef Bieniasz, Jakub Pietras, Andrzej Sadowski, Joanna Wrzosek

Dziesięciolecie pomiarów zaciskania wyrobisk w złożu solnym O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Decade of convergence measurements in O/ZG Polkowice-Sieroszowice salt deposit

12:40 – 13:00

Mariusz Chromik, Waldemar Korzeniowski

Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnych – Wstępne symulacje komputerowe

Supporting Method for Salt Caverns Leaching – Initial computer simulations

13:00 – 13:20

Witold Rajpold, Marek Rasała

Zastosowanie rur z włókna szklanego przy ługowaniu soli oraz w podziemnych magazynach gazu

13:30 – 15:00  Obiad/ Dinner

 

15:00 – III SESJA REFERATOWA / III Paper Session

 

15:00 – 15:20

Agnieszka Plucińska, Mirella Krowiarz, Aneta Klejnowska, Jakub Płóciennik

Składowanie odpadów vs podsadzanie wyeksploatowanych komór solankowych – potencjał i możliwości na przykładzie Kopalni Soli „Mogilno”

Waste disposal vs backfilling of depleted salt caverns – potential and possibilities on the example of the Mogilno Salt Mine

15:20 – 15:40

Wacław Andrusikiewicz, Andrzej Sadowski, Piotr Urbański

Wybrane problemy logistyczne związane ze składowaniem odpadów w złożu solnym w Obszarze Górniczym „Bądzów”

Selected logistics problems related to the possibility of storing waste in the salt deposit in the Bądzów mining area

15:40 – 16:00

Wacław Andrusikiewicz, Dagmara Zeljaś, Joanna Wrzosek

Możliwość budowy Podziemnego Składowiska Odpadów w Obszarze Górniczym „Bądzów.

Selected logistics problems related to the possibility of storing waste in the salt deposit in the Bądzów mining area.

16:00 – 16:20

Michał Wójcik ,Tadeusz Jędrzejewski

Maksymalizacja pozyskania informacji z wierceń rdzeniowych w otworach solnych. Koncepcje i możliwości rozwoju aparatów rdzeniowych o osprzętu pomiarowego wewnątrzotworowego.

16:20 – 16:40

Michał Wójcik, Maciej Tochowicz

Nowoczesne konstrukcje aparatów rdzeniowych. Przydatność proponowanych rozwiązań dla wiercenia w otworach solnych w zależności od zastosowanej średnicy wiercenia

16:40 – 17:10

Krzysztof Bukowski

Kuh-e Namak czyli Słone Góry. Sprawozdanie z wyprawy PSGS do Iranu

Kuh-e Namak – Salt Mountains. PSGS expedition to Iran report

17:10 – 17:30 – Podsumowanie pierwszego dnia Sympozjum, dyskusja i wnioski/ SUMMARY OF THE FIRST DAY SYMPOSIUM, DISCUSSION AND CONCLUSIONS

19:00 – Uroczysta kolacja górnicza, śpiewy i tańce do późnej nocy/ MINING GALA DINNER, SINGING AND DANCES TILL LATE NIGHT

Piątek/ Friday 11.10.2019

8:30 – 12:00 – Wycieczka terenowa / Field trip

12:30 – 13:45 – Zebranie zwyczajne członków Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego/ ORDINARY MEETING OF MEMBERS OF THE POLISH SALT MINING ASSOCIATION

14:00 – 15:00 – Obiad/ Dinner

15:00 – 17:30 – IV Sesja referatowa/ IV Paper Session

15:00 – IV SESJA REFERATOWA/ IV Paper Session

 

15:00 – 15:20

Michał Słotwiński, Stanisław Burliga

Czapa wysadu solnego Kłodawy

The cap-rock of the Kłodawa Salt Structure

15:20 – 15:40

Joanna Jaworska, Marcin Siepak

Analiza porównawcza wybranych składników soli różowych kłodawskich i himalajskich

Comparative analysis of selected components of Kłodawa and Himalayan pink salts

15:40 – 16:00

Аnatolіy R. Galamay, Fanwei Meng, Krzysztof Bukowski, Aleksandr Lyubchak, Yongsheng Zhang, Enyuan Xing, Limin Ji, Pei Ni

Osadzanie soli w ordowickim basenie Ordos w Chinach: dane z ciekłych inkluzji w halicie

Salt deposition in the Ordovician Ordos Basin in China: evidence from fluid inclusions in halite

16:00 – 16:20

Grzegorz Czapowski, Radosław Tarkowski

Ocena geologicznych możliwości lokowania kawern magazynowych wodoru w pokładowych złożach soli cechsztynu w Polsce

16:20 – 16:40

Grzegorz Czapowski, Z. Małolepszy, Ewa Szynkaruk, Jacek Chełmiński, Łukasz Nowacki

Paleogeografia cechsztyńskich basenów ewaporatowych w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego (zachodnia Polska)

16:40 – 17:00

Andrzej Błaszczyk, Dariusz Woźniak, Dariusz Kowalewski, Mariusz Nawrocki

Modernizacja węzłów uszczelniających pomp ropy naftowej

Modernization of the sealing nodes of the crude oil pumps

17:00 – 17:30 – Podsumowanie i zakończenie Sympozjum / Final discussion and concluding remarks

              19:00 – Pożegnalna Biesiada Górnicza/ Farewell Minners` Feast

 

 

 

Sobota/ Saturday  12.10.2019

7:00 – 10:00 – Śniadanie, pożegnania i wyjazd uczestników Sympozjum / Breakfast, farewells and departure of Symposium participants