Lista recenzentów

Recenzenci Przeglądu Solnego 

 

Stanisław Brańka (OBRGSChem Chemkop)

Krzysztof Bukowski (AGH)

Grzegorz Czapowski (PIG-PIB Warszawa)

Aleksander Garlicki (AGH)

Grażyna Hołojuch (GSMiE PAN)

Grzegorz Kortas (IMG PAN)

Andrzej Maciejewski (OBR GSChem Chemkop)

Agnieszka Maj (IMG PAN)

Jacek Motyka (AGH)

Lucyna Natkaniec-Nowak (AGH)

Maciej Pawlikowski (AGH)

Katarzyna Poborska–Młynarska (AGH)

Sławomir Porzucek (AGH)

Sylwia Tomecka-Suchoń (AGH)

Tomasz Toboła (AGH)

Jacek Wachowiak (PSGS, Geosalt)