2022-04-11

SYMPOZJUM SOLNE QVS 2022

Szanowni Państwo

 

Wiele symptomów wskazuje na to, że po dwóch latach pustoszenia naszej Planety przez covidowe wirusy, pandemia stopniowo ustępuje i wracamy powoli do normalności. Niestety nie do końca! Za naszą wschodnią granicą Rosja rozpętała wojnę na Ukrainie, wywołując kryzys militarny, humanitarny, ekonomiczny i surowcowy. Mam nadzieję, że solidarne przeciwstawienie się wolnego, demokratycznego świata tej zbrodniczej inwazji, w imię wyimaginowanych imperialnych aspiracji chorego na władzę człowieka,  spowoduje upadek tych utopijnych idei i rychłe zakończenie konfliktu, przywracając ład polityczny w naszej części Europy a My będziemy mogli w pokoju kontynuować naszą działalność społeczną i naukową w gronie solarzy.

W tym roku Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal odbędzie się

 w dniach 21-24 września 2022

Będzie połączone z obchodami 30-lecia powstania i działalności Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego

 • Uroczystości z okazji 30-lecia PSGS odbędą się w auli AGH Krakowie, w dniu 22 września.
 • Sympozjum Quo Vadis Sal będzie zorganizowane w hotelu Qubus w Krakowie, w dniach    22-23 września.

Ze względu na zmieniającą się sytuację geopolityczną i nową europejską politykę klimatyczną proponujemy  następujący temat Sympozjum:

 

Solnictwo w świetle nowych wyzwań geopolitycznych i klimatycznych

 

I. Zakres tematyczny

 • Sól a bezpieczeństwo energetyczne – magazyny kawernowe węglowodorów: stan obecny i plany rozbudowy.
 • Zielona energia – magazyny kawernowe w soli jako akumulatory energii (wodór, powietrze).    
 • Sól a energetyka jądrowa: bezpieczne składowiska odpadów – plany i realia.
 • Sole potasowo-magnezowe – światowy i krajowy potencjał oraz nowe możliwości importu.
 • Klasyczne i nowoczesne techniki badań złóż soli.
 • Zagrożenia geologiczno-górnicze i środowiskowe przy eksploatacji złóż soli
 • Gospodarka solą w Polsce i na świecie – produkcja, dystrybucja, import, eksport
 • Podziemne kopalnie soli świadectwem tradycji solnictwa w Polsce i na Świecie

 

 

II. Program ramowy Sympozjum

 

Środa, 21.09.2022

Godz.  18.00 – 19.00   – Rejestracja uczestników w hotelu Qubus w Krakowie

Godz.  19.00 – 24.00   – Ice breaking party – Spotkania indywidualne 

 

Czwartek, 22.09.2022

Godz.   8.30 – 9.00   – Rejestracja uczestników w AGH w Krakowie

Godz.   9.00              – Powitanie gości w Auli Głównej AGH

Godz.   9.15 – 12.00 – Uroczystości z okazji 30-lecia PSGS – odczyty, referaty, odznaczenia

Godz. 12.00 – 13.00  – Przejazd autokarami do hotelu Qubus

Godz. 13.00 – 14.00 – Obiad w hotelu Qubus

Godz. 14.00 – 18.00 – Sesje referatowe

Godz. 18.00 – 18.30 – Podsumowanie I dnia Sympozjum

Godz. 19.30              – Uroczysta biesiada górnicza

 

Piątek, 23.09.2022

godz.   9.00 – 13.00  – Sesje referatowe z przerwami kawowymi

godz. 13.00 – 14.30  – Przerwa obiadowa

godz. 14.30 – 18.00   – Sesje referatowe z przerwami kawowymi,

godz. 18.00 – 18.30    – Podsumowanie obrad i zakończenie Sympozjum 

godz.  19.30                      – Pożegnalna kolacja w Hotelu Qubus

 

Sobota, 24.09.2022  – Wycieczka terenowa do Kopalni Soli Kłodawa

Godz.  6.00                – Wyjazd autokarem spod hotelu Qubus

Godz. 11.00 – 14.00  – Podziemna wycieczka do kopalni soli: trasa turystyczna i górnicza

Godz. 15.00 – 16.00  – Obiad w Domu Górnika w Kłodawie

Godz. 16.00 – 20.30  – Powrót do Krakowa

 

III. Formy prezentacji:

 • referaty (do 15 minut + dyskusja)
 • komunikaty (do 5 minut)
 • postery (119 x 84 cm – format A-0)

 

Wystąpienia należy przygotować i przesłać w formie obszernych abstraktów (2-3 strony) lub kompletnych artykułów, opracowanych ściśle wg instrukcji dla autorów, zamieszczonej na stronie PSGS i wysłać na adres:

sympozjumsolne@gmail.com

Artykuły oraz abstrakty (jako short papers) będą opublikowane w Przeglądzie Solnym.

Ważne terminy

Do 31 maja  2022 r.   – Zgłaszanie wystąpień (tytuł i autor/autorzy referatu lub posteru).

Do 30 czerwca 2022 r. – Nadesłanie abstraktów wystąpień lub/i artykułów do Przeglądu Solnego

Do 31 sierpnia  2022 r. – Zgłoszenie udziału w Sympozjum i wniesienie opłaty konferencyjnej.

 

Koszt uczestnictwa

 • 1500 zł netto/brutto – opłata standardowa.
 • 1000 zł netto/brutto  – dla członków PSGS (z opłaconymi składkami do 2022 r. włącznie).
 • 600 zł netto/brutto – dla osoby wygłaszającej referat (lub członka zespołu) pod warunkiem terminowego przesłania artykułu lub rozszerzonego abstraktu (short papers) do Przeglądu Solnego.
 • 600 zł netto/brutto  –  dla studentów, emerytowanych pracowników górnictwa solnego oraz członków PSGS odznaczonych Złotą Odznaką Stowarzyszenia.
 • Dla kolegów z Ukrainy udział w Sympozjum będzie całkowicie bezpłatny.
 • Wszelkie inne prośby o ulgi będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd PSGS.

 

Opłata obejmuje: obsługę, materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach referatowych, przerwy kawowe, 2 obiady i 2 uroczyste kolacje.

Opłaty należy wpłacać na konto w PEKAO S.A. Nr:  67 1240 4533 1111 0000 5423 9786

z dopiskiem „Sympozjum Solne 2022 + nazwisko”

Noclegi

Dla uczestników Sympozjum wstępnie zarezerwowano noclegi w Hotelu Qubus w Krakowie.

Ponadto zarezerwowano noclegi w hotelu Polonez w kampusie AGH, przy ul. Reymonta 15 (www.hotelpolonez.pl), ze specjalną zniżką dla gości AGH.

Noclegi należy rezerwować indywidualnie do dnia 31.08.2022 r. na hasło „Sympozjum solne”.     

 

Kontakt z organizatorami:

 • E-mail: sypozjumsolne@gmail.com
 • Jacek Wachowiak – Prezes PSGS               – tel. 608 685 946
 • Justyna Nowińska – Sekretarz PSGS          – tel. 513 909 632
 • Natalia Walczak-Torba – Skarbnik PSGS  – tel. 697 334 181

Informacje, formularze zgłoszeniowe i bieżące komunikaty będą zamieszczone na stronie internetowej: www.psgs.agh.edu.pl

 

Z poważaniem

 

Dr inż. Jacek Wachowiak

Prezes Zarządu PSGS