2018-12-08

XXIII Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” – SÓL SKARBEM KUJAW I WIELKOPOLSKI

W dniach 10–13 października 2018 na Zamku w Uniejowie odbyło się XXIII Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal”  organizowane wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego i Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

Tematem wiądocym Sympozjum było: S Ó L   S K A R B E M    K U J A W   I   W I E L K O P O L S K I

Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:

  • Perspektywy zagospodarowania cechsztyńskich złóż soli
  • Problematyka magazynowania w złożach soli (węglowodory ciekłe, gaz ziemny, wodór)
  • Zagrożenia w kopalniach soli i sposoby ich likwidacji
  • Podziemne składowanie odpadów w złożach soli
  • Pomiary i modelowania w złożach soli
  • Petrologia, geochemia i tektonika soli kamiennych i potasowych

Powiązane artykuły