2014-09-02

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” – SÓL A ENERGETYKA: OD GAZU DO ATOMU

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” odbyło się w dniach 10 – 11 października 2013 r. 

w Sopocie, głównym tematem była SÓL A ENERGETYKA: OD GAZU DO ATOMU

Tematyka Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

  • potrzeby w zakresie podziemnego magazynowania i składowania w złożach soli,uwarunkowania lokalizacyjne,
  • budowa i eksploatacja kawernowych magazynów gazu i paliw,
  • geologiczne i środowiskowe uwarunkowania lokalizacji siłowni jądrowych i podziemnych składowisk odpadów,
  • oddziaływanie poziemnych magazynów i składowisk w złożach soli na środowisko.

Materiały pokonferencyjne

Powiązane artykuły