2009-11-02

XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal 2009 – Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

W dniach 8-9 października 2009 r. w Jelitkowie koło Gdańska odbyło się XIV-te z kolei Międzynarodowe Sympozjum Solne pod hasłem „Quo Vadis Sal”, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym. Wiodącym tematem sympozjum było: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI: Magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego).

zaś prezentowane zagadnienia dotyczyły: 

1) Polityki państwa odnośnie budowy magazynów paliw i składowisk w strukturach solnych jako elementu bezpieczeństwa energetycznego;

2) Złóż soli w rejonie Zatoki Gdańskiej jako dogodnych obiektów geologicznych dla budowy magazynów paliw i bezpiecznych składowisk; 

3) Budowy i eksploatacji magazynów i składowisk w złożach soli kamiennej;

4) Wpływu ługownictwa podziemnego na środowisko – prawdy i fikcje;

5) Modelowania przestrzennego i technik wizualizacji w geologii i górnictwie solnym.

Sympozjum było objęte patronatem Ministra Gospodarki, Wicepremiera Waldemara Pawlaka i Głównego Geologa Kraju, dr Jacka Henryka Jezierskiego.

Powiązane artykuły