2009-03-29

Geologia Kwartalnik AGH – Przegląd Solny 2009

Numer wydania: Tom 35 z. 3
Data: 2010

1. Strona redakcyjna.

2. Spis treści.

3. Przedmowa.

4. Introduction.

5. Raport przemysłowy – sól kamienna w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze \”Polkowice-Sieroszowice\”.

Andrusikiewicz W., Obracaj D. – Wybrane problemy projektowania udostępnienia odległych pól eksploatacyjnych na przykładzie Kopalni Soli Kłodawa.

Brańka S. – Ekonomiczne uwarunkowania lokalizacji podziemnych magazynów gazu na przykładzie Polski.

Czapowski G., Poborska-Młynarska K., Bukowski K. – Mioceńskie sole kamienne i potasowe zachodniej Ukrainy: Seminarium Geologiczno-Górnicze Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego pt. Złoża soli na kresach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej.

Czapowski G., Tomassi-Morawiec H., Tadych J., Grzybowski Ł., Sztyrak T. – Geochemia bromu i wykształcenie utworów solnych cechsztynu w wybranych otworach wiertniczych w wysadzie solnym Góra koło Inowrocławia.

Kasprzyk A., Bukowski K. – Skład izotopów tlenu i siarki w badeńskich siarczanach występujących w złożu solnym Zbudza (Słowacja).

Maciaszek J. – System informacji o archiwalnych mapach górniczych MICARIS – na przykładzie polskich salin.

Maj A. – Sprawozdanie z XIII Międzynarodowego Sympozjum Solnego Quo Vadis Sal w Dolinie Demianowskiej na Słowacji (2-3 października 2008).

Marcola-Sadowska J., Bieniasz J., Wojnar W. – Zaciskanie konturu typowej komory prostopadłościennej w Kopalni Soli Kłodawa.

Pawlikowski M. – Ewaporaty. Nowe dane mineralogiczno-petrograficzne.

Poborska-Młynarska K. – Techniki eksploatacji ługowniczej w złożu solnym Łężkowic – z historii produkcji solanki na Podkarpaciu.

Przybyło J. – Magnum Sal – komora Michałowice w Kopalni Soli Wieliczka.

Toboła T., Markiewicz A. – Wstępne wyniki badań inkluzji fluidalnych z najstarszej soli kamiennej Na1 w rejonie Głogowa (SW Polska).