2012-03-29

Geology, Geophysics & Environment – Przegląd Solny 2012/2

Numer wydania: Vol. 38/2
Data: 2012

1 – Introduction

2 – Przedmowa

CZAPOWSKI Grzegorz & Grzegorz KORTAS

XVI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SOLNE OUO VADIS SAL, 13?15 PAŹDZIERNIKA 2011, TORUŃ

XVI International Salt Symposium Ouo Vadis Sal in Toruń (13?15 October 2011).

CZAPOWSKI Grzegorz & Krzysztof BUKOWSKI

SALT RESOURCES IN POLAND AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Stan zasobów soli w Polsce na początku XXI wieku.

CZAPOWSKI Grzegorz, Hanna TOMASSI-MORAWIEC, Tomasz TOBOŁA & Joanna TADYCH

GEOLOGY, GEOCHEMISTRY AND PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF POTASH SALT UNITS FROM PZ2 AND PZ3 ZECHSTEIN (LATE PERMIAN) CYCLES IN POLAND

Charakterystyka geochemiczno-petrologicz.

HASSELKUS Frank & Andreas REITZE

SONAR SURVEYING OF CAVERNS AND 3D MODELLING OF ENTIRE CAVERN FIELDS

Pomiary sonarowe i modelowanie 3D wnętrza kawern.

LANGER Piotr

WYROBISKA SOLNE JAKO PRZESTRZEŃ URBANISTYCZNA

Salt workings as urban spaces.

MACIASZEK Jadwiga & Jacek SZEWCZYK

GEODEZYJNE METODY BADANIA SKUTECZNOŚCI PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH W WYROBISKACH ZABYTKOWYCH KOPALŃ SOLI (NA PRZYKŁADZIE KS ?WIELICZKA?)

Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old worki.

PIĄTKOWSKA Anna, Maria SURAŁA, Zbigniew PERSKI & Marek GRANICZNY

APPLICATION OF THE SAR INTERFEROMETRIC METHODS TO IDENTIFY THE MOBILITY OF THE AREA ABOVE THE SALT DIAPIR IN INOWROCŁAW AND THE REGIONAL SALT STRUCTURES IN CENTRAL POLAND

POBORSKA-MŁYNARSKA Katarzyna & Hanna TOMASSI-MORAWIEC

ZŁOŻA EWAPORATOWE TURCJI ? BORANY, SIARCZANY, CHLORKI

Evaporite deposits in Turkey ? borates, sulphates, chlorides.

PROF. DR EDUARD A. VYSOTSKY (1943?2011) ? WSPOMNIENIE

Memories of Prof. Dr. Eduard A. Vysotsky (1943?2011).

TRASA GÓRNICZA ? NOWY PODZIEMNY SZLAK W KOPALNI SOLI ?WIELICZKA?

The Miners? Route ? a new underground route in the ?Wieliczka? Salt Mine.

WACHOWIAK Jacek, Maciej PAWLIKOWSKI & Paweł WILKOSZ

LITHOSTRATIGRAPHY OF ZECHSTEIN EVAPORITES OF THE CENTRAL AND NORTH-WESTERN PARTS OF THE MOGILNO SALT DIAPIR, BASED ON BOREHOLES Z-9 AND Z-17

Litostratygrafia ewaporatów cechsztyńskich w centralnej.