2012-03-28

Geology, Geophysics & Environment – Przegląd Solny 2012/1

Numer wydania: Vol. 38/1
Data: 2012

1 – Introduction

2 – Przedmowa

ANDRUSIKIEWICZ Wacław & Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA

THE ESTIMATION OF RE-EXPLOITATION POSSIBILITIES OF PART OF RESERVES LEFT IN EXPLOITATION FIELD NUMBER 2 IN THE ?KŁODAWA? SALT MINE ON THE EXAMPLE OF THE CHAMBER KS-21/600

Ocena możliwości wznowien.

BIENIASZ Józef, Waldemar WOJNAR & Jolanta MARCOLA-SADOWSKA

POMIARY DEFORMACJI REJONU STROPOWEJ PÓŁKI OCHRONNEJ NAD POLEM NR 1 W KOPALNI SOLI KŁODAWA

Deformation measurements of the roof protective zone over field no. 1 in Kłodawa Salt Mine.

d?OBYRN Kajetan & Jadwiga STECKA

TARAS WODNY GÓR WSCHODNICH ? NAJSTARSZY WYCIEK W KOPALNI SOLI ?WIELICZKA?

Taras Wodny Gór Wschodnich ? the oldest infow in the Wieliczka Salt Mine.

d?OBYRN Kajetan & Jerzy PRZYBYŁO

PROBLEMY HYDROGEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE ZWIĄZANE Z ZAWODNIENIEM ZABYTKOWYCH SZYBÓW KOPALNI SOLI WIELICZKA NA PRZYKŁADZIE SZYBU GÓRSKO

Hydrogeological and geotechnical issues associated with water accumulation in.

KORTAS Grzegorz

ON THE CONVERGENCE OF WORKINGS AND THE PURPOSE OF WORKING OBSERVATIONS IN SALT MINES

O konwergencjach wyrobisk i celu ich obserwacji w kopalniach soli.

KUNSTMAN Andrzej & Kazimierz URBAŃCZYK

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI ŁUGOWNICZEJ SMRI, YORK 2?5 PAŹDZIERNIKA 2011

Report of SMRI Conference in York (2?5 October 2011).

MAJ Agnieszka, Grzegorz Kortas & Paweł Ulmaniec

GROUND UPLIFT AFTER THE CLOSURE OF WATER LEAKS IN THE MINA DRIFT OF THE WIELICZKA SALT MINE

Wypiętrzenia terenu po zamknięciu wycieku w poprzeczni Mina w Kopalni Soli Wieliczka.

PETROVA Natalia S., Ludmila V. BAKHMUTSKAYA & Alesja M. ZHURAVSKAYA

ASSESSMENTS OF THE SYLVINITE ORE DRESSABILITY AT THE STAROBIN POTASSIUM SALT DEPOSIT

Ocena możliwości wzbogacenia rudy sylwinitowej ze starobińskiego złoża soli potasowej.

URBAŃCZYK Kazimierz

SPRAWOZDANIE Z 7. KONFERENCJI ?MECHANICAL BEHAVIOR OF SALT?, PARYŻ 16?19 KWIETNIA 2012

Report of the VII Conference ?Mechanical Behavior of Salt? in Paris (16?19 April 2012).