2011-11-02

XVI Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” 2011 – MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE W WYROBISKACH SOLNYCH – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ GÓRNICTWA SOLNEGO

W dniach 13-14 października 2011 r. w Toruniu odbyło się XVI Międzynarodowe Sympozjum Solne pod hasłem „Quo Vadis Sal”, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego wspólnie z Inowrocławskimi Kopalniami Soli „SOLINO” S.A.

Zgodnie z tematem wiodącym „MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE W WYROBISKACH SOLNYCH – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ GÓRNICTWA SOLNEGO”, tematyka sympozjum była  w pierwszym rzędzie ukierunkowana na technologie magazynowania ropy i gazu oraz składowania odpadów w wyrobiskach solnych. Były referowane również inne zagadnienia pojawiające się w pracach geologicznych i górniczych kopalnictwa solnego.

Materiały konferencyjne XVI Quo Vadis Sal – Toruń 2011 – Abstract Book
Sprawozdanie z Sympozjum

Powiązane artykuły