2017-10-30

XXII Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” – AQUA ET SAL – WODA I SÓL

W dniach dniach 4–7 października 2017 r. w komorach Drozdowice III i IV w Kopalni Soli Wieliczka, odbyło się XXII Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal”.

Wiodącym tematem Sympozjum:

AQUA ET SAL – WODA I SÓL

Tematyka Sympozjum dotyczyła wszystkich zagadnień związanych z wodą w otoczeniu złóż soli oraz innych zagadnień przyrodniczych i technicznych związanych z górnictwem solnym.

Bloki tematyczne:

  • Zagrożenia wodne w kopalniach soli i sposoby ich likwidacji
  • Solanki wokół złożowe i migracje roztworów w obręb serii solnej
  • Prognozowanie zagrożeń wodnych i gazowych
  • Wykorzystanie solanek do celów leczniczych
  • Aspekty geomechaniczne złóż soli
  • Pomiary i badania geologiczne w złożach soli
  • Problematyka magazynowania w złożach soli (węglowodory ciekłe, gaz ziemny, wodór)
  • Ochrona obiektów przyrodniczych i zabytkowych w kopalniach soli 

PROGRAM I ABSTRAKTY

Powiązane artykuły