2014-08-06

XVII Międzynarodowe Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal” – POEKSPLOATACYJNE ZAGOSPODAROWANIE WYROBISK GÓRNICZYCH W ZŁOŻACH SOLI

XVII Międzynarodowe Sympozjum Solne z cyklu Quo Vadis Sal odbyło się w Krakowie i Wieliczce w dniach 11-13 października 2012 r. pod hasłem „Poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli”. Współorganizatorami konferencji było Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli Wieliczka S.A. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop Sp. z o.o.

W konferencji uczestniczyło 140 osób z 44 instytucji i firm z Polski i zagranicy – z Niemiec, Belgii, Ukrainy oraz Bośni i Hercegowiny.

Wygłoszone w kilku sesjach tematycznych referaty dotyczyły tematu wiodącego – poeksploatacyjnego wykorzystania wyrobisk oraz warunków geologicznych, hydrogeologicznych i górniczych kopalni w Wieliczce, a także innych zagadnień związanych z górnictwem solnym.

W czasie sobotniej wycieczki nową, otwartą we wrześniu 2012 r., podziemną trasą turystyczną w Kopalni Soli Wieliczka S.A., uczestnicy sympozjum mogli zapoznać się z codzienną pracą górnika w kopalni, z metodami i narzędziami urabiania i transportu soli oraz z ciekawostkami budowy geologicznej i formami zabezpieczania wyrobisk


17 Quo Vadis Sal – materiały – Komplet materiałów Sympozjum – abstrakty, program, lista uczestników.
17 QuoVadis Sal – program – Program Sympozjum – ostateczny
Podsumowanie Sympozjum  – G. Kortas – Podsumowanie XVII Sympozjum Quo Vadis Sal, Kraków – Wieliczka 2012

Powiązane artykuły