2015-11-10

XX Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” – GÓRNICTWO SOLNE: DOKONANIA I PERSPEKTYWY NA POCZĄTKU XXI WIEKU

XX Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” odbyło się w dniach 7-10 października 2015 r. w Kopalni Soli Bochnia

Wiodący temat: GÓRNICTWO SOLNE: DOKONANIA I PERSPEKTYWY NA POCZĄTKU XXI WIEKU.

Tematyka Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

  • Solne wyrobiska w etapie poeksploatacyjnym: rekreacja, edukacja, zagrożenia, metody zabezpieczeń i wtórnego wykorzystania.
  • Solny potencjał zasobowy Polski i jego wykorzystanie:
    1. sole kamienne;
    2. sole potasowo-magnezowe.
  • Postępy w rozpoznawaniu budowy złóż soli.
  • Magazyny kawernowe jako element wspólnej europejskiej polityki energetycznej.
  • Aktualne problemy górnictwa solnego: techniczne, prawne i środowiskowe.

Organizatorem Sympozjum było Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego oraz Kopania Soli Bochnia

Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Powiązane artykuły