2014-12-14

XIX Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” – WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GÓRNICTWA SOLNEGO

XIX Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal”

odbyło się w dniach 8-11 października 2014 r. w Wągrowcu,

Wiodący temat:

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GÓRNICTWA SOLNEGO 

Tematyka Sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

• Perspektywy zagospodarowania cechsztyńskich złóż soli w Polsce.

• Hydrogeologia złóż soli.

• Problematyka górniczo – geologiczna złóż soli.

• Historia górnictwa solnego.

• Ochrona terenów górniczych i pogórniczych oraz zabezpieczanie zabytkowych kopalń soli.

Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

MATERIAŁY

Powiązane artykuły