2014-03-29

Przegląd Solny – Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2014

Numer wydania: 10
Data: 2014

PRZEGLĄD SOLNY

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Rozpoznawanie budowy geologicznej złoża soli kamiennej „Mogilno I” na podstawie pomiarów georadarem otworowym – korzyści, oszczędności i bezpieczeństwo – TADYCH Joanna, PLUCIŃSKA Agnieszka, DROGOWSKI Jacek, PARIBEK Jarosław

Mineralogiczno-petrograficzna charakterystyka utworów zubru czerwonego (Na4t) występujących w rejonie otworu M-34 w wysadzie solnym Mogilno – NATKANIEC-NOWAK Lucyna, WACHOWIAK Jacek, STACH Paweł

Mineralogiczno-petrograficzna charakterystyka utworów zubru brunatnego (Na3t) występujących w rejonie otworu M-34 w wysadzie solnym Mogilno – WACHOWIAK Jacek, NATKANIEC-NOWAK Lucyna, SMOLIŃSKI Wojciech

Charakterystyka mineralogiczna, geochemiczna i izotopowa solanki z samowypływu z otworu M-32 w wysadzie solnym Mogilno – WACHOWIAK Jacek, KASPRZAK Agata

Baseny ewaporatowe cykli PZ1, PZ2 i PZ3 cechsztynu (górny perm) w Polsce – studium miąższościowe – CZAPOWSKI Grzegorz, TOMASZCZYK Maciej

Wstępne wyniki badań inkluzji w automorficznych kwarcach z nadkładu wysadu Wapna z otworu C1 – TOBOŁA Tomasz, JAWORSKA Joanna

Stanowisko do badań obciążenia obudowy szybu zlokalizowanego w warstwach solnych zalegających na dużych głębokościach – KAMIŃSKI Paweł, CYRAN Katarzyna

Rozpoznanie wysadu solnego Wapno na tle tworzonych obrazów złoża – KOLONKO Marian , KOLONKO Piotr, WACHOWIAK Jacek

Okoliczności i skutki katastrofalnego wdarcia wód do kopalni soli w Wapnie. Uwagi do wydarzeń z sierpnia 1977 r. – KORTAS Grzegorz, MAJ Agnieszka

Warianty rewitalizacji poprzeczni Albrecht, z uwzględnieniem ekspozycji walorów geologicznych zabytkowego wyrobiska – D’OBYRN Kajetan, CHWAŁEK Jarosław, PARCHANOWICZ Józef

Przegląd technologii eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnych – POBORSKA-MŁYNARSKA Katarzyna

Pół-mobilna instalacja odpylająca dla kopalni soli kamiennej – BIALY Beniamin, BOTH Corinna, CANIBOŁ Artur

Złoża soli kamiennej w prowincji Alberta, Zachodnia Kanada – KUKIAŁKA Piotr

Wybrane zagadnienia z geologii złóż Dominikany – sprawozdanie z wyprawy naukowej PSGS – JAWORSKA Joanna, WACHOWIAK Jacek

WSPOMNIENIA:

Zbigniew Werner

Kazimierz Ślizowski

Grzegorz Misiek

Recenzenci Przeglądu Solnego 2014, 10:

Stanisław Brańka (OBRGSChem Chemkop)

Krzysztof Bukowski (AGH)

Grzegorz Czapowski (PIG-PIB Warszawa)

Aleksander Garlicki (AGH)

Grażyna Hołojuch (GSMiE PAN)

Grzegorz Kortas (IMG PAN)

Andrzej Maciejewski (OBR GSChem Chemkop)

Agnieszka Maj (IMG PAN)

Jacek Motyka (AGH)

Lucyna Natkaniec-Nowak (AGH)

Maciej Pawlikowski (AGH)

Katarzyna Poborska–Młynarska (AGH)

Sławomir Porzucek (AGH)

Sylwia Tomecka-Suchoń (AGH)

Tomasz Toboła (AGH)

Jacek Wachowiak (PSGS, Geosalt)