2017-01-11

Przegląd Solny – Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2016

Numer wydania: 12
Data: 2016

Szanowni Czytelnicy!

Przegląd Solny jest rocznikiem wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego.

Publikowane w nim prace dotyczą zagadnień polskiego i światowego solnictwa z zakresu geologii, górnictwa, przemysłu i dyscyplin pokrewnych. Zamieszczone artykuły zostały opracowane w języku polskim lub angielskim z dwujęzycznymi streszczeniami. Wszystkie prace zostały poddane ocenie dwóch recenzentów.

W imieniu Redakcji Przeglądu Solnego pragnę gorąco podziękować autorom, recenzentom i wszystkim osobom współpracującym, za ogromną pracę włożoną w przygotowanie tegorocznego tomu.

Serdecznie dziękuję naszym Partnerom: IKS Solino S.A., G-Drilling S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Gaz-System S.A., Kopalni Soli Wieliczka S.A., Kopalni Soli Kłodawa S.A., Kopalni Soli Bochnia Sp. z o.o., CFT Polska Sp. z o.o., Sandvik Polska Sp. z o.o. za udostępnianie materiałów do publikacji naukowych oraz wsparcie logistyczne, merytoryczne i finansowe organizacji XXI Międzynarodowego Sympozjum Solnego „Quo Vadis Sal”, którego elementem było opracowanie i wydanie 12 tomu Przeglądu Solnego.

Jestem przekonany, że nasza działalność przyniesie realne korzyści polskiemu górnictwu solnemu a potomnym pozostawi cenną informację naukowo-techniczną.

Jacek Wachowiak
Redaktor Naczelny

Przegląd Solny

Wybór optymalnej metody zabezpieczenia komory Fryderyk August w Kopalni Soli „Wieliczka” w aspekcie poprawy statyki górotworu, ochrony powierzchni i zapobiegania zagrożeniu wodnemu – Kajetan d’OBYRN

Koncepcja magazynowania nadwyżek energii elektrycznejw postaci wodoru w kawernach w złożach soli kamiennej w Polsce – wstępne informacje – Mariusz CHROMIK

Environmental impact assessment of the designed Petrikov potash mining and processing complex, Belarus: approaches and results – Dzmitryj V. BARBIKOV, Anatoly M. GRECHKO, Vladimir V. SAVCHENKO, Anzhelika E. ZLEBOVA, Dzmitryj M. KURLOVICH, Siarhei F. SAUCHYK

System kontroli deformacji poeksploatacyjnych górotworu nad polami eksploatacji w KS „Kłodawa” – Józef BIENIASZ, Damian KURDEK, Jolanta MARCOLA-SADOWSKA

Technologia uszczelniania szybów górniczych – Krzysztof BRUDNIK, Paweł ULMANIEC, Michał ŹRÓBEK

Rozwój fałdów futerałowych przy powierzchniach poślizgu ułożonych zgodnie z warstwowaniem – Marta ADAMUSZEK, Stanisław BURLIGA, Marcin DĄBROWSKI

Baseny solne triasu na obszarze Polski – Grzegorz CZAPOWSKI, Hanna TOMASSI-MORAWIEC

Górnictwo solne w Bośni i Hercegowinie oraz wybrane walory geoturystyczne rejonu Bałkanów – sprawozdanie z wyjazdowego seminarium naukowego PSGS – Łukasz GRZYBOWSKI

Litologia i zawartość bromu w najstarszej soli kamiennej w otworze BG-3-3 na obszarze Kazimierzów 1, O/ZG Polkowice – Sieroszowice – Karolina KSIĘŻOPOLSKA, Joanna WRZOSEK, Krzysztof BUKOWSKI

Neogeodynamics and recent geodynamics at northern prospect area of Petrikov potash deposit, Belarus – Dzmitryj BARBIKOV, Dzmitryj KURLOVICH, Vitali KUTYRLO

Solne dziedzictwo w działalności edukacyjnej Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Projekt Solna Akademia Dziecięca – Kinga STABRAWA

Wstępna analiza ramanowska substancji organicznej w solach najstarszych Na1 z szybu SW-4 (LGOM) – Tomasz TOBOŁA, Katarzyna CYRAN, Paweł KAMIŃSKI

Wybrane aspekty termodynamiczne magazynowania wodoru w kawernach solnych – Kazimierz URBAŃCZYK

Integracja wgłębnych danych geologicznych i geofizycznych w celu uszczegóławiania budowy geologicznej wysadów solnych na przykładzie wysadu Łanięta – Jacek CHEŁMIŃSKI, Grzegorz CZAPOWSKI, Zbigniew MAŁOLEPSZY, Łukasz NOWACKI, Olga ROSOWIECKA, Urszula STĘPIEŃ

Litostratygrafia i geochemia cechsztyńskiej serii solnej przewierconej otworem M-35 w wysadzie solnym Mogilno – Jacek WACHOWIAK

Wstępna ocena właściwości reologicznych wybranych rodzajów soli kamiennej – Karolina SERBIN, Tomasz TOBOŁA, Jarosław ŚLIZOWSKI, Leszek LANKOF, Krzysztof POLAŃSKI

Wspomnienie o Andrzeju Szybiście

 

Recenzenci Przeglądu Solnego 2016, 12:

Bodzek Michał
Burliga Stanisław
Butra Jan
Cyran Katarzyna
Czapowski Grzegorz
Dobrzyński Dariusz
Fabich Sławomir
Florkowska Lucyna
Gajek Grzegorz
Garlicki Aleksander
Jarosiński Marek
Jaworska Joanna
Jendryś Marek,
Karnkowski Paweł
Kleta Henryk
Kowalski Michał
Kruczkowski Marek
Krzywiec Piotr
Kukiałka Piotr
Maj Agnieszka
Morga Rafał
Pająk Leszek
Peryt Tadeusz
Pieńkowski Grzegorz
Poborska-Młynarska Katarzyna
Ścigała Roman
Ślizowski Jarosław
Tomassi-Morawiec Hanna
Urbańczyk Kazimierz
Zgłobicki Wojciech