2016-09-22

Przegląd Solny – Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2015

Numer wydania: 11
Data: 2015

Szanowni Czytelnicy!

Przegląd Solny jest rocznikiem opracowywanym i wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. Publikowane prace dotyczą zagadnień polskiego i światowego solnictwa z zakresu geologii, górnictwa, przemysłu i dyscyplin pokrewnych. Artykuły drukowane są w języku polskim lub angielskim z dwujęzycznymi streszczeniami. Wszystkie prace są poddawane ocenie dwóch recenzentów.

W imieniu Redakcji Przeglądu Solnego pragnę gorąco podziękować autorom artykułów, recenzentom, i wszystkim osobom współpracującym, za ogromną pracę włożoną w przygotowanie tego tomu. Serdecznie dziękuję naszym Partnerom: Kopalni Soli Bochnia Sp. z o.o., G-Drilling S.A., IKS Solino S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Kopalni Soli Kłodawa S.A., Kopalni Soli Wieliczka S.A. za umożliwianie zbierania i udostępnianie materiałów do publikacji naukowych oraz wsparcie logistyczne, merytoryczne i finansowe działalności Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. Jestem przekonany, że nasza działalność przyniesie realne korzyści polskiemu górnictwu solnemu a potomnym pozostawi cenną informację naukowo-techniczną.

Jacek Wachowiak
Redaktor Naczelny

Przegląd Solny

Mapy wystąpień zasobów perspektywicznych soli w Polsce jako narzędzie w projektowaniu przyszłego zagospodarowania złóż kopalin – Grzegorz CZAPOWSKI, Krzysztof BUKOWSKI

Źródła wiedzy o procesie ługowania kawern solnych (Proces ługowania kawern solnych cz. I) – Kazimierz URBAŃCZYK

Możliwości magazynowania energii elektrycznej w soli kamiennej w postaci wodoru w r egionie nadbałtyckim – Mariusz CHROMIK

Model koncepcyjny trzystopniowej izolacji w podziemnym składowisku odpadów w wysadzie solnym – Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Waldemar KORZENIOWSKI

Zagrożenia naturalne w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. – stan aktualny – Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Konrad KROKOS

Inkluzje w mioceńskich solach potasowo-magnezowych w złożu Stebnik (zachodnia Ukraina) – Justyna NOWIŃSKA

Materiał magnetyczny w próbkach soli z wysadów solnych Góra i Wapno – Joanna JAWORSKA

Kawerny solne w prowincji Alberta, Zachodnia Kanada – Piotr KUKIAŁKA

Lithostratigraphic and bromine profile of the Zechstein Salt Series in the area of borehole M-29 of the Mogilno Salt Dome – Jacek WACHOWIAK

The graduation tower of Bad Kösen (Germany) ‒ its history and the formation of thornstone – Hans-Joachim ENGELHARDT, Lieselotte VON BORSTEL

Sonar surveys under challenging conditions in gas at very low pressure and in crude oil – Frank HASSELKUS, Andreas REITZE

Ewaporaty Katalonii 2014 – wyprawa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego – Krzysztof BUKOWSKI, Grzegorz CZAPOWSKI

Recenzenci Przeglądu Solnego 2015, 11:

Krzysztof Bukowski (AGH Kraków)
Stanisław Burliga (UW Wrocław)
Jan Butra (PW Wrocław)
Dariusz Chlebowski (AGH Kraków)
Katarzyna Cyran (AGH Kraków)
Grzegorz Czapowski (PIG-PIB Warszawa)
Aleksander Garlicki (AGH Kraków)
Abdel Haq Amer (UGS Mittenwalde)
Joanna Jaworska (UAM Poznań)
Paweł Henryk Karnkowski (UW Warszawa)
Jens Langer (DEEP Zwischenahn)
Agnieszka Maj (PAN Kraków)
Maciej Manecki (AGH Kraków)
Sławomir Oszczepalski (PIG-PIB Warszawa)
Grzegorz Pieńkowski (PIG-PIB Warszawa)
Katarzyna Poborska (AGH Kraków)
Michael Schramm (BGR Hannover)
Hanna Tomassi-Morawiec (PIG-PIB Warszawa)
Fritz Wilke (DEEP Zwischenah