2013-03-29

Przegląd Solny – Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2013

Numer wydania: 9
Data: 2013

W imieniu redakcji oraz wszystkich osób i instytucji współpracujących z satysfakcją oddaję w państwa ręce IX Tom Rocznika Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego pt. Przegląd Solny. Satysfakcją tym większą, że po wielu latach publikacji naszych artykułów na „wypożyczonych” łamach innych czasopism, wreszcie zadecydowaliśmy o wydawaniu naszego, własnego solnego pisma. Przegląd Solny będzie wydawany zawsze przed Sympozjum Quo Vadis Sal i w swej treści będzie zawierał materiały konferencyjne w formie artykułów i abstraktów oraz inne publikacje i informacje dotyczące szeroko pojętego górnictwa solnego. Artykuły będą drukowane w językach polskim lub angielskim z obszernymi streszczeniami w drugim języku. Ze względu na rozpoczęcie cyklu edycyjnego, czasopismo nie będzie zrazu punktowane ale dołożymy wszelkich starań, żeby uwzględniono nam poprzednie 8 tomów i przydzielono punkty. Jednocześnie będzie kontynuowana wersja angielska Salt Review, z artykułami angielskojęzycznymi, zamieszczanymi jak dotychczas w punktowanym kwartalniku Geology, Geophysics & Enviroment. Wydawanie dwóch tomów publikacji o polskim solnictwie jest dużym osiągnięciem Stowarzyszenia i wszystkich solarzy. Nie byłoby to jednak możliwe bez serdecznej współpracy i pomocy finansowej firm związanych z polskim przemysłem solnym. Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować KGHM Polska Miedź SA, IKS Solino SA, Kopalni Soli Wieliczka, G-Drilling S.A., CFT Polska Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. Hydronafta Piła Sp. z o.o. OBR GSChem Chemkop za pomoc finansową w naszej edycyjnej działalności oraz właściwe zrozumienie i wspieranie pięknej wiekowej tradycji tworzenia bibliografii naszych dziejów; zwłaszcza w obecnej dobie niepojętego pędu do cyfryzacji ludzkości. Serdecznie dziękuję autorom artykułów, recenzentom i całemu zespołowi redakcyjnemu za ogromną pracę włożoną w przygotowanie rocznika Przegląd Solny. Jestem przekonany, że tego typu współpraca, konsekwentnie kontynuowana, przyniesie realne korzyści polskiemu górnictwu solnemu w a potomnym pozostawi ważną i pewną informację o naszym przyczynku dla jego rozwoju. Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże!

Tekst przeglądu:

Przegląd Solny