2019-03-28

Przegląd Solny – Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2019/2020

Numer wydania: 15
Data: 2019/2020

Szanowni Czytelnicy!


Oddajemy w Państwa ręce 15 tom Przeglądu Solnego. Przegląd Solny jest rocznikiem wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. Publikowane w nim prace dotyczą zagadnień polskiego i światowego solnictwa z zakresu geologii, górnictwa, przemysłu solnego i dyscyplin pokrewnych. NiniejszyTom, ze względu na brak możliwości zorganizowania Sympozjum QVS 2020 i zebrania odpowiedniej ilości artykułów, jest tomem podwójnym z lat 2019 i 2020. Jednocześnie smutno upamiętnia ten trudny okres naszych czasów. Zamieszczone artykuły zostały opracowane w języku polskim lub angielskim z dwujęzycznymi streszczeniami. Wszystkie prace zostały poddane ocenie dwóch recenzentów.

Większość zagadnień opublikowanych w niniejszym tomie była przedmiotem prezentacji podczas XXIV Międzynarodowego Sympozjum Solnego Quo Vadis Sal 2019, pod przewodnim hasłem „Kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej”.

W imieniu Redakcji Przeglądu Solnego serdecznie dziękuję autorom, recenzentom i wszystkim osobom współpracującym za poświęcony czas i pracę włożoną w przygotowanie niniejszego tomu.
Serdecznie dziękuję naszym Partnerom i sponorom: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Kopalnia Soli Kłodawa S.A., IKS Solino S.A., UOS Drilling S.A., Uponor Sp. z o.o. za udostępnienie materiałów do pu-
blikacji oraz wsparcie logistyczne, merytoryczne i finansowe organizacji XXIV Międzynarodowego Sympozjum Solnego„Quo Vadis Sal”, którego elementem było opracowanie i wydanie 15 tomu Przeglądu Solnego.

Jestem przekonany, że nasza działalność przyniesie realne korzyści polskiemu górnictwu solnemu a potomnym pozostawi cenną informację naukowo-techniczną.

Jacek Wachowiak
Redaktor Naczelny

Przegląd Solny

Zbigniew MAŁOLEPSZY, Rafael PAWLOS, Krzysztof WRÓBEL, Jacek CHEŁMIŃSKI, Łukasz NOWACKI, Urszula STĘPIEŃ, Ewa SZYNKARUK Geo3D – wersja beta przeglądarki przestrzennych modeli geologicznych na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego. Geo3D – beta version of geomodel viewer in the Polish Geological Institute – National Research Institute webpage 

Jacek WACHOWIAK, Paweł ROMAN Nowe dane o budowie geologicznej wysadu solnego Lubień. Część I – interpretacja danych geofizycznych. New data on the geological structure of the Lubień Salt Dome. Part I – interpretation of geophysical data.

Grzegorz CZAPOWSKI, Radosław TARKOWSKIOcena geologicznych możliwości lokowania kawern magazynowych wodoru w pokładowych wystąpieniach soli kamiennych górnego permu (cechsztyn) w Polsce. Geological possibility of hydrogen storage caverns location in the Upper Permian (Zechstein) stratiform rock salts in Poland.

Aliaksei V. KIRYKOVICH, Natalia S. PETROVA, Natalia Y. DENISOVA Preliminary study of the salt deposits of the Pripyat salt-bearing basin for fuel storage construction. Wstępne badania pokładów solnych w zagłębiu solnym rzeki Prypeć pod kątem budowy podziemnych magazynów paliw. Agnieszka

PLUCIŃSKA, Mirella KROWIARZ, Aneta KLEJNOWSKA, Jakub PŁÓCIENNIK Waste disposal vs backfilling of depleted salt caverns – potential and possibilities on the example of the Mogilno Salt Mine. Składowanie odpadów vs podsadzanie wyeksploatowanych komór solankowych – potencjał i możliwości na przykładzie Kopalni Soli „Mogilno”.

Kazimierz URBAŃCZYK Dwa czynniki ograniczające żywotność kawern magazynujących media ciekłe. Two factors limiting the lifetime of the caverns storing liquid media.

Kazimierz URBAŃCZYKMiędzy teorią a praktyką (Proces ługowania kawern solnych cz. IV). Between theory and practice. (Salt cavern leaching process p. IV).

Damian KURDEK Pomiary konwergencji wyrobisk chodnikowych w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Convergence measurements of drift excavation in Salt Mine „Kłodawa” S.A. 

Józef BIENIASZ, Jakub PIETRAS, Andrzej SADOWSKI, Joanna WRZOSEK Pomiary konwergencji wyrobisk chodnikowych w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Convergence measurements of drift excavation in Salt Mine „Kłodawa” S.A. 

Andrzej BEZKOROWAJNY, Wojciech CHOLEWA Warunki wodne w górotworze pomiędzy zlikwidowanym szybem Regis a czynnym szybem Sutoris w Bochni. Water conditions in the rock mass between the closed Regis shaft and the active Sutoris shaft in Bochnia.

Agnieszka BIAJGO Wpływ tektoniki na budowę geologiczną rejonu przebudowanej podłużni Lobkowicz w Kopalni Soli Bochnia. Tectonics impact on geological structure of the rebuilded Lobkowicz Gallery in the Bochnia Salt Mine.

Joanna JAWORSKA, Marcin SIEPAK Kłodawskie i himalajskie różowe sole kamienne – porównanie wybranych składników Pink rock salts from Kłodawa and Himalayan – comparison of selected components.

Agnieszka WOLAŃSKA, Jerzy PRZYBYŁO Kaplica Św. Antoniego w Kopalni Soli „Wieliczka” przykładem ratowania kulturowego i naturalnego dziedzictwa. The Chapel of St. Anthony in the “Wieliczka” Salt Mine – an example of saving cultural and natural heritage.

Lucyna LEŚNIAK Rośliny halofilne na terenie Kujaw. Halophytes in Kujawy.

Andrzej BŁASZCZYK, Dariusz KOWALEWSKI, Dariusz WOŹNIAK, Mariusz NAWROCKI Modernizacja węzłów uszczelniających pomp ropy naftowej. Modernization of the sealing nodes of the crude oil pumps.

Wspomnienie o Jörgu Hammerze
Wspomnienie o Michale Husie

Recenzentami artykułów zamieszczonych w Tomie 15 byli:

Krzysztof Bukowski (AGH Kraków),
Katarzyna Cyran (AGH Kraków),
Czapowski Grzegorz (PIG-PIB Warszawa),
Piotr Kukiałka (CBW Engineering Kanada),
Agnieszka Maj (IMGPAN Kraków),
Katarzyna Poborska-Młynarska (AGH Kraków),
Tomasz Toboła (AGH Kraków),
Kazimierz Urbańczyk,
Jacek Wachowiak (Geosalt).