2019-03-26

PIERWSZY KOMUNIKAT

PIERWSZY KOMUNIKAT

Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego serdecznie zaprasza do udziału w XXIV Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal” które odbędzie się w dniach 9 – 11 października 2019 r. w ośrodku konferencyjnym ARCHE Cukrownia Żnin w Żninie w woj. kujawsko-pomorskim. Wiodący temat:

KAWERNY SOLNE JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ

 

Zakres tematyczny Sympozjum • Realne potrzeby magazynowania mediów energetycznych (gazy, paliwa) w kontekście polityki energetycznej państwa polskiego w najbliższym 10-leciu

• Media magazynowane i składowane w Polsce i na świecie: historia, stan obecny i przyszłość

• Potencjał magazynowy polskich złóż soli

• Badania złóż solnych dla potrzeb magazynowania i składowania

• Budowa magazynów i składowisk w złożach soli – od projektu po wykonawstwo, uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe

• Zagrożenia geologiczno-górnicze i ekologiczne funkcjonowania kawernowych magazynów i składowisk w złożach soli

• Varia Geologica – inne zagadnienia związane z górnictwem solnym ​

 

Formy prezentacji:

• referaty (do 15 minut + dyskusja)

• komunikaty (do 5 minut)

• postery (119 x 84 cm – format A-0) 

Abstrakty i artykuły należy opracować ściśle wg instrukcji dla autorów (zostanie wysłana wkrótce i zamieszczona na stronie) i wysłać na adres: sympozjumsolne@gmail.com. Obszerne abstrakty i artykuły, po recenzjach będą opublikowane w Przeglądzie Solnym 2019 jako materiały konferencyjne. Wystąpienia (komunikaty, postery) o charakterze promocyjnym są odpłatne.

 

Ważne terminy

Do 30 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie wystąpień (tytuł i autor/autorzy referatu lub posteru)

Do 30 czerwca 2019 r. – nadesłanie abstraktów wystąpień lub/i artykułów do P.S.

Do 31 sierpnia 2019 r. – zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie wymaganych opłat

Koszt uczestnictwa

• 1000 zł netto/brutto

• 700 zł netto/brutto – dla członków PSGS (przy opłaconych składkach do 2019 r. włącznie)

• 500 zł netto/brutto – dla studentów, emerytowanych pracowników górnictwa solnego oraz członków PSGS odznaczonych Złotą Odznaką Stowarzyszenia

 

Opłaty należy przekazać na konto w PEKAO S.A. nr: 67 1240 4533 1111 0000 5423 9786 z dopiskiem „Sympozjum Solne 2019 + nazwisko” Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach referatowych, posterowych i wycieczce terenowej oraz całodniowe posiłki w dniach 10 i 11 października.

Noclegi Dla uczestników Sympozjum zostały zarezerwowane noclegi w ośrodku konferencyjnym Arche Cukrownia Żnin: 50 pokoi 1 os. (199 zł netto) i 50 pokoi 2 os. (269 zł netto). Uwaga! Ze względu na trwające jeszcze ostatnie prace budowlane i przygotowawcze do otwarcia ośrodka, noclegi można będzie rezerwować od ok. połowy maja 2019 r. Do tego czasu można kontaktować się z panią kierownik Joanną Puchałka (jpuchalka@arche.pl, tel. 502 676 291).

Kontakt z organizatorami:

E-mail: sympozjumsolne@gmail.com

W sprawach organizacyjnych: Maria Szydło – tel. 603 631 243

W sprawach prezentacji, artykułów i abstraktów: Joanna Jaworska – tel. 600 850 032

W sprawach b. ważnych, pilnych, nie cierpiących zwłok – Jacek Wachowiak – 608 685 946

Ponadto wszystkie informacje, formularze zgłoszeniowe i bieżące komunikaty będą zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.psgs.agh.edu.pl

Z poważaniem  

 

Dr inż. Jacek Wachowiak 

Prezes Zarządu PSGS