2019-01-03

Przegląd Solny – Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2018

Numer wydania: 14
Data: 2018

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce 14 tom Przeglądu Solnego.

Przegląd Solny jest rocznikiem wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. Publikowane w nim prace dotyczą zagadnień polskiego i światowego solnictwa z zakresu geologii, górnictwa, przemysłu solnego i dyscyplin pokrewnych. Zamieszczone artykuły zostały opracowane w języku polskim lub angielskim z dwujęzycznymi streszczeniami. Wszystkie prace zostały poddane ocenie dwóch recenzentów.

Tegoroczny tom w znacznej mierze został poświęcony Kopalni Soli Kłodawa – współorganizatorowi i gospodarzowi XXIII Międzynarodowego Sympozjum Solnego Quo Vadis Sal 2018, pod przewodnim hasłem: Sól skarbem Kujaw i Wielkopolski.

W imieniu Redakcji Przeglądu Solnego serdecznie dziękuję autorom, recenzentom i wszystkim osobom współpracującym za poświęcony czas i pracę włożoną w przygotowanie niniejszego tomu.

Serdecznie dziękuję naszym Partnerom: Kopalni Soli Kłodawa S.A., IKS Solino S.A., G-Drilling S.A., Gaz-System S.A., Kopalni Soli Wieliczka S.A., CFT Polska Sp. z o.o., Sandvik Polska Sp. z o.o., GWE Pol-Bud Sp. z o.o. za udostępnienie materiałów do publikacji oraz wsparcie logistyczne, merytoryczne i fi nansowe organizacji XXIII Międzynarodowego Sympozjum Solnego „Quo Vadis Sal”, którego elementem było opracowanie i wydanie 14 tomu Przeglądu Solnego. Jestem przekonany, że nasza działalność przyniesie realne korzyści polskiemu górnictwu solnemu a potomnym pozostawi cenną informację naukowo-techniczną.

Jacek Wachowiak
Redaktor Naczelny

Przegląd-Solny-2018

Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA Dzieje odkrycia, rozpoznania geologicznego i eksploatacji złoża soli kamiennej w Kłodawie. History of the discovery, exploration and exploitation of the rock salt deposit in Kłodawa, Central Poland.

Józef BIENIASZ, Jakub PIETRAS Deformacje górotworu wywołane eksploatacją pola nr 2 w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Rock mass deformation caused by the exploitation of field No. 2 in the „Kłodawa” Salt Mine S.A.

Kajetan d’OBYRN, Jacek MOTYKA, Wacław STASZCZAK Charakter i geneza wycieku 55/750 w Kopalni Soli „Kłodawa”. The charakteristic and origin of the 55/750 leakage in the “Kłodawa” Salt Mine.

Grzegorz CZAPOWSKI, Łukasz NOWACKI, Jacek CHEŁMIŃSKI, Andrzej GŁUSZYŃSKI, Leszek SKOWROŃSKI Ewaporaty górnego permu (cechsztyn) na obszarze centralnej części monokliny przedsudeckiej (SW Polska) – warunki występowania i wykształcenie. Geology of Upper Permian (Zechstein) evaporites in the central Fore-Sudetic Monocline (SW Poland).

Kazimierz URBAŃCZYK Model numeryczny procesu ługowania (Proces ługowania kawern solnych cz. III). Numerical model of leaching process. (Salt cavern leaching process p. III).

Joanna JAWORSKA, Krzysztof BOROWCZYK Materiał magnetyczny w części nierozpuszczalnej soli wysadu Góra (otwór G-40) – najnowsze wyniki i ich odniesienie do wcześniejszych prac. Magnetic particles in the insoluble material from Góra Salt Dome (G-40) – the latest results and their reference to previous works.

Piotr KUKIAŁKA, Tomasz TOBOŁA Petrologiczna i geochemiczna charakterystyka soli kamiennych formacji Lotsberg w środkowej Albercie (Kanada). Petrological and geochemical characteristic of Lotsberg Salt Formation in Central Alberta (Canada).

Natalia S. PETROVA, Natalia Y. DENISOVA, Aliaksei V. KIRYKOVICH Klasyfikacja litogenetyczna soli potasowych jako rud potasu w potasononośnym basenie Prypeci. Lithogenetic classification of the potash salts as potash ores occurring in the Pripyat Potash-Bearing Basin.

Joanna JAWORSKA, Marcin SIEPAK Polskie sole kamienne vs sole himalajskie – analiza porównawcza wybranych składników soli spożywczych. Polish rock salts vs Himalayan salts – comparative analysis of selected components of table salts.

Andrzej BŁASZCZYK, Grzegorz KOŹBA PS6-Blaszczyk

Jerzy PRZYBYŁO, Elżbieta WŁODARCZYK-ŻUREK Katastrofa wodna Kloski – Colloredo 2 w kopalni soli „Wieliczka”. Geologiczne i historyczne tło wydarzeń sprzed 150 lat. Flood disaster in the Kloski-Colloredo 2 cross-corridors of the “Wieliczka” salt mine. Geological and historical background of the events of 150 years ago.

Agnieszka WOLAŃSKA Rzeźbiarstwo w soli. Sculpture in salt.

Grzegorz KŁYS, Aleksandra ZIARKIEWICZ, Jerzy PRZYBYŁO, Elżbieta WŁODARCZYK-ŻUREK Chrząszcze w soli. Beetles in rock salt

Wacław ANDRUSIKIEWICZ Gruzja – reminiscencje z wyprawy. Georgia – reminiscences from the expedition.

Wspomnienie o Andrzeju Lasoniu (1953-2018)

Recenzentami artykułów zamieszczonych w Tomie 14 byli:

Wacław Andrusikiewicz (AGH Kraków),
Krzysztof Bukowski(AGH Kraków),
Stanisław Burliga (UW Wrocław),
Katarzyna Cyran (AGH Kraków),
Czapowski Grzegorz (PIG-PIB Warszawa),
Aleksander Garlicki (AGH Kraków),
Andrzej Gonet (AGH Kraków),
Paweł Karnkowski (UW Warszawa),
Piotr Kukiałka (CBW Engineering Kanada),
Andrzej Kunstman,
Agnieszka Maj (IMGPAN Kraków),
Jacek Motyka (AGH Kraków),
Katarzyna Poborska-Młynarska (AGH Kraków),
Marek Przewoźny (UAM Poznań),
Marek Skubisz (Muzeum Żup Krakowskich),
Andrzej Szczepański (AGH Kraków),
Tomasz Toboła (AGH Kraków),
Kazimierz Urbańczyk,
Jacek Wachowiak (Geosalt).