2011-03-29

Geologia Kwartalnik AGH – Przegląd Solny 2011

Numer wydania: Tom 37/2
Data: 2011

1. PRZEDMOWA

2. PREFACE

? „SZLAKI NOWEJ PRZYGODY” – JUZ WKRÓTCE W KOPALNI SOLI ?WIELICZKA?

?Routes of new adventures? ? soon in ?Wieliczka? Salt Mine.pdf

BIENIASZ Józef , Waldemar WOJNAR, Andrzej SADOWSKI & Joanna WRZOSEK

ZACISKANIE WYROBISK NA DUŻYCH GŁĘBOKOŚCIACH W GÓROTWORZE SOLNYM

Convergence of large depth mining excavations in salt rock formations.pdf

BURLIGA Stanisław & Marek DOHNALIK

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I GENEZA WSPÓŁCZESNEJ POKRYWY SOLNEJ SOLNISKA SALAR DE UYUNI (BOLIWIA) W ŚWIETLE BADAŃ TOMOGRAFICZNYCH.

CZECHOWSKI Franciszek, Stanisław BURLIGA & Marek HOJNIAK

GEOCHEMIA WĘGLOWODORÓW Z PIERWSZEGO UDOKUMENTOWANEGO WYSTĄPIENIA DOLOMITU GŁÓWNEGO (Ca2) W WYSADZIE SOLNYM KŁODAWY

Geochemistry of hydrocarbons from the first time documented occurrence of M.

d?OBYRN Kajetan & Jadwiga STECKA

OGRANICZENIE ZAGROŻENIA WODNEGO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI KOPALNI SOLI ?WIELICZKA? METODĄ TAMOWANIA DOPŁYWÓW

Application of inflow damming method to reduce water threats in the western part of ?Wieliczka? Salt Mine.

GALAMAY Anatolyi R. & Krzysztof BUKOWSKI

SKŁAD CHEMICZNY BADEŃSKICH SOLANEK Z PIERWOTNYCH CIEKŁYCH INKLUZJI W HALICIE, BASEN ZAKARPACKI (UKRAINA)

Chemical composition of Badenian brines from primary fluid inclusions in halite (Transcarpathian Basi.

GARLICKI Aleksander

PROF. DR ISRAEL ZAK (1927?2011) ? WSPOMNIENIE

Memories of Prof. Dr. Israel Zak (1927?2011).

KOVALEVYCH Volodymyr, Tadeusz PERYT & Andriy POBEREZHSKY

PROF. OLEH JOSYPOWYCZ PETRYCZENKO (1930?2010).

KOŁODZIEJSKI Janusz

WIELKOŚĆ PRODUKCJI I IMPORTU SOLI KAMIENNEJ W POLSCE W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT (2005?2009)

Volume of rock salt production and salt import t.pdf

POBORSKA-MŁYNARSKA Katarzyna

GRANICA PIĘTER CECHSZTYNU PZ3 I PZ4 W WYSADZIE SOLNYM INOWROCŁAWIA NA ARCHIWALNYCH FOTOGRAFIACH W KOPALNI ?SOLNO? ? PRZYCZYNEK DO INTERPRETACJI LOKALNYCH WARUNKÓW SEDYMENTACJI W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKIEGO BASENU CECHSZTYŃSKIEGO.

SCHRAMM Michael & Jörg HAMMER

DR. OTTO BORNEMANN (1943?2010).

TOMASZEWSKA Barbara & Grażyna HOŁOJUCH

PILOTOWA INSTALACJA ODSALANIA WÓD GEOTERMALNYCH W POLSCE

The pilot of geothermal water desalination installation in Poland.

URBAŃCZYK Kazimierz

?SALARY AMERYKI POŁUDNIOWEJ? ? SPRAWOZDANIE Z WYPRAWY NAUKOWEJ PSGS

?Salars of South America? ? report of PSMA scientific expedition.

URBAŃCZYK Kazimierz

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI ŁUGOWNICZEJ SMRI W LIPSKU, 3?6 PAŹDZIERNIKA 2010

Report of the SMRI Conference in Lipsk (3?6 September 2010).

ZAWISZA Aleksander

KPMG W POLSCE W PERSPEKTYWIE ROKU 2015 ORAZ 2020

Demand on capacity on natural gas in salt caverns to the year 2015 and 2020.