2017-12-21

Przegląd Solny – Rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego 2017

Numer wydania: 13
Data: 2017

Szanowni Czytelnicy!

Przegląd Solny jest rocznikiem wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego.

Publikowane w nim prace dotyczą zagadnień polskiego i światowego solnictwa z zakresu geologii, górnictwa, przemysłu solnego i dyscyplin pokrewnych. Zamieszczone artykuły zostały opracowane w języku polskim lub angielskim z dwujęzycznymi streszczeniami. Wszystkie prace zostały poddane ocenie dwóch recenzentów.

Tegoroczny tom w znacznej mierze został poświęcony Kopalni Soli Wieliczka – współorganizatorowi i gospodarzowi XXII Międzynarodowego Sympozjum Solnego Quo Vadis Sal 2017, pod przewodnim hasłem: Aqua et Sal/ Woda i Sól.

W imieniu Redakcji Przeglądu Solnego pragnę gorąco podziękować autorom, recenzentom i wszystkim osobom współpracującym, za poświęcony czas i pracę włożoną w przygotowanie niniejszego tomu.

Serdecznie dziękuję naszym Partnerom: Kopalni Soli Wieliczka S.A., IKS Solino S.A., KGHM Polska Miedź
S.A., G-Drilling S.A., Gaz-System S.A., Kopalni Soli Kłodawa S.A., CFT Polska Sp. z o.o., Sandvik Polska Sp. z o.o. za udostępnianie materiałów do publikacji naukowych oraz wsparcie logistyczne, merytoryczne i finansowe organizacji XXII Międzynarodowego Sympozjum Solnego „Quo Vadis Sal”, którego elementem było opracowanie i wydanie 13 tomu Przeglądu Solnego.

Jestem przekonany, że nasza działalność przyniesie realne korzyści polskiemu górnictwu solnemu a potomnym pozostawi cenną informację naukowo-techniczną.

Jacek Wachowiak
Redaktor Naczelny

Przegląd Solny

Geologiczne i historyczne przyczyny awarii wodnej w poprzeczni Mina w Kopalni Soli „Wieliczka” – Jerzy PRZYBYŁO

Deformacje powierzchni terenu w aspekcie wycieku „Mina” w Kopalni Soli „Wieliczka” – Paweł ULMANIEC, Krzysztof PARASZCZUK, Agnieszka MALINOWSKA, Ryszard HEJMANOWSKI

Badania izotopowe wody dopływającej do poprzeczni Mina na poz. IV Kopalni Soli „Wieliczka” wykonane w latach 1991-2007: wyniki i ich interpretacja– Marek DULIŃSKI, Krzysztof BRUDNIK

Zastosowanie metody georadarowej w górnictwie podziemnym soli kamiennej w kopalni O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” Tomasz CHRUL, Waldemar PAWLIK, Joanna WRZOSEK

Matematyczno-fizyczny opis procesu ługowania (Proces ługowania kawern solnych cz. II) Kazimierz URBAŃCZYK

A quasi-stationary model of salt leaching – Jerzy RYBKA, Kazimierz URBAŃCZYK

Rozwój sedymentacji utworów ewaporatowych cechsztynu na obszarze rowu mazursko-lubelskiego (SE Polska) – Grzegorz CZAPOWSKI, Jacek CHEŁMIŃSKI, Zbigniew MAŁOLEPSZY, Łukasz NOWACKI

Contribution to mineralogy and geochemistry of Tonmittelsalz (z3TM) and Tonbrockensalz (z4TS) in the German Zechstein – Julia ONNEKEN, Michael SCHRAMM & Jörg HAMMER

Badania składu chemicznego aerozolu w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” metodą „płuczkową” – Magdalena KOSTRZON, Teresa LATOUR, Artur Jerzy BADYDA, Wioletta ROGULA-KOZŁOWSKA, Marian LEŚNY

Charakterystyka zagrożenia wodnego w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. na przykładzie wybranych zjawisk  Wacław STASZCZAK, Konrad KROKOS

Badania szczelności w kawernach solnych w Kanadzie – Piotr KUKIAŁKA

Selective solution mining within complex deposit structures at Dallol Region in Ethiopia – Thomas FLISS, Wolfgang RAMM, Benjamin MÜLLER, Brendan FERREIRA

Pomiary echometryczne kawern solnych wypełnionych gazem przy użyciu echosondy CHEMKOP Mateusz FIGARSKI, Tomasz KUBACKA

Ślady po kryształach halitu w dolomitach dewońskich w kamieniołomie Zachełmie – Joanna JAWORSKA

Geochemical analysis and petrochemical features of salt rocks from Middle and Upper Famenian saliferous formation of the Prypiat Through– Natalia S. PETROVA, Natalia Y. DENISOVA

Underground Disposal of Excess Brines of Potash Processing: Substantiation of Possibilities – Vladimir V. SAVCHENKO, Pavel G. FEOKTISTOV, Ivan V. МARACHKOUSKI

Lithofacies analysis of CMP at northern prospect of the Petrikov potash deposit (Belarus) Dzmitry BARBIKAU, Aliaksej KLABUK, Dzmitry KURLOVICH, Vitali KUTYRLO, Siarhej SAUCHYK

Analiza SWOT odzysku odpadów w technologii wypełniania wyrobisk w kopalni soli – Waldemar KORZENIOWSKI , Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA

Wspomnienie o Jarosławie Ślizowskim – Stanisław NYGA, Kazimierz URBAŃCZYK

  • Recenzenci Przeglądu Solnego 2017, 13:

Alicja Boryło,
Krzysztof Bukowski,
Katarzyna Cyran,
Grzegorz Czapowski,
Jacek Drogowski,
Andrzej Gąsiewicz,
Kazimierz Gąska,
Andrzej Gonet,
Joanna Jaworska,
Paweł Karnkowski,
Grzegorz Kortas,
Andrzej Kotyrba,
Piotr Kukiałka,
Andrzej Kunstman,
Andrzej Kwinta,
Leszek Lankof,
Zdzisław Migaszewski,
Krzysztof Pietruszka,
Zenon Pilecki,
Katarzyna Poborska-Młynarska,
Bernadeta Rajchel,
Dariusz Ropek,
Jacek Różkowski,
Stanisław Stryczek,
Jacek Szewczyk,
Małgorzata Szewczyńska,
Tomasz Toboła,
Hanna Tomassi-Morawiec,
Kazimierz Urbańczyk,
Jacek Wachowiak,
Ryszard Wagner,
Bogumiła Winid.