2010-03-29

Geologia Kwartalnik AGH – Przegląd Solny 2010

Numer wydania: Tom 36, z. 36
Data: 2011

1. Przedmowa

2. Introduction

Czapowski G. & Tomassi-Morawiec H. – Sprawozdania i wnioski z XIV Międzynarodowego Sympozjum Solnego z cyklu Quo Vadis Sal, Jelitkowo 2009.

d`Obyrn K., Przybyło J. & Wiewiórka W. – Budowa geologiczna i techniki eksploatacji złoża w wyrobiskach nowej trasy specjalistycznej w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Kościuszko M. & Rałowicz B. – Automatyczna interpretacja kształtu kawern mierzonych echosondą CHEMKOP.

Kunstman A. & Urbańczyk K. – WinUbrio dla platformy .NET – nowa implementacja, nowe możliwości.

Maciaszek J., Gawałkiewicz R. & Gawałkiewicz I. – Od modelu do numerycznej mapy przestrzennej.

Malinowski Ł., Sawłowicz Z. & Przybyło J. – Mineralogiczno-geochemiczna charakterystyka produktów korozji żelazaz Kopalni Soli „Wieliczka”.

Petrova N. – Pyroclastic rocks in deposits of the potassic subformation of the Pripyat intracontinental palaeorift.

Poborska- Młynarska K. – Kopalnie soli kamiennej w Rumunii – tradycja i czasy dzisiejsze.

Poborska-Młynarska K. & Andrusikiewicz W. – Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do górnictwa solnego na Podkarpaciu.

Reitze A., Krieter M. & von Tryller H. – Importance of sonar surveying in the monitoring and operation of natural gas caverns.

Ślizowski J., Serbin K. & Wiśniewska M. – Efektywna pojemność komór magazynowych gazu w pokładowych złożach soli kamiennej.

Ślizowski J., Urbańczyk K., Lankof L. & Serbin K. – Ocena możliwości lokalizacji detektora do badań astrofizycznych w pokładzie soli kamiennej kopalni Polkowice-Sieroszowice.

Spotkajmy się wśród soli.

Toboła T. – Inkluzje w solach bitumicznych wysadu kłodawskiego.

Urbańczyk K. – Sprawozdanie z konferencji ługowniczej SMRI w Krakowie 26-29 kwietnia 2009.

Wachowiak J. – Poziomy mineralne w solach cechsztyńskich wysadu solnego Kłodawa jako narzędzie korelacji litostratygraficznej.