Katalonia 2014

Ewaporaty Katalonii 2014 – wyprawa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego

W dniach 6-13 września 2014 r. Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego zorganizowało wyprawę naukową do Katalonii (Hiszpania). Celem wyprawy było zapoznanie się z wykształceniem trzeciorzędowych ewaporatów w basenie Ebro. W wyprawie wzięło udział 27 osób. Wyprawa była współorganizowana przez biuro turystyczne Itaka, które to zagwarantowało przelot do Barcelony oraz zakwaterowanie z wyżywieniem w czasie pobytu. Bazą wypadową dla wyprawy był hotel „Sirius” w miejscowości Santa Susana nad Morzem Śródziemnym (wybrzeże Costa Brava). Główne cele naukowe wyprawy udało się zrealizować dzięki życzliwej pomocy: p. Ramona Vilaseca i p. Silvii Ramon Cortes z IBERPOTASH (wizyty w kopalniach soli Suria i Sallent, pośrednictwo Stanisława Szmigla), a szczególnie prof. Federico Orti Cabo i dr Lluisa Liberta z Uniwersytetu w Barcelonie, którzy byli naszymi przewodnikami w terenie (wysad Cardona, odsłonięcia i kamieniołomy gipsów w Odena i Vilobi).

Kolejna już wprawa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego w 2014 roku była ukierunkowana na poznanie geologii utworów ewaporatowych, w tym też soli, w rozległym trzeciorzędowym basenie katalońskim na przedpolu Pirenejów. Basen ten wykazuje pewne analogie w budowie i rozkładzie facji do polskiego zapadliska przedkarpackiego, lecz jego gigantyczne rozmiary i długa historia rozwoju sprzyjało powstaniu osadów potasonośnych, których brak w polskim odpowiedniku. Podczas bogatego programu badań terenowych, możliwego do zrealizowania dzięki pomocy hiszpańskich przyjaciół z IBERPOTASH i z Uniwersytetu w Barcelonie, poznaliśmy wykształcenie utworów siarczanowych z obrzeża basenu salinarnego (gipsy w rejonie Odena i Vilobi) oraz serii potasonośnych z centrum panwi ewaporacyjnych (czynne kopalnie soli potasowych w Suria i Sallent oraz kopalnia-muzeum w Cardona). Facje klastyczne krawędzi basenu mogliśmy obserwować w ścianach stromych klifów góry Montserrat. Obserwacjom geologicznym towarzyszyły spotkania z bogatą historią Katalonii, widoczną w zabudowie średniowiecznego miasta Suria, w średniowiecznej twierdzy w Cardonie, gotyckim Starym Mieście i modernistycznych budowlach w Barcelonie czy w monumentalnym benedyktyńskim klasztorze i sanktuarium na górze Montserrat.

Pozostałe wyprawy