2020-03-03

PIERWSZY KOMUNIKAT

PIERWSZY KOMUNIKAT

Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego serdecznie zaprasza do udziału w
XXV Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal”
które odbędzie się w dniach 24 – 26 września 2020 r.
w Akademii Górniczo-Hutniczej i w hotelu Qubus w Krakowie

Wiodący temat:

GÓRNICTWO SOLNE – NAUKA, PRZEMYSŁ, ŚRODOWISKO

I. Zakres tematyczny Sympozjum

 •  Zapotrzebowanie na sól i podziemne magazyny kawernowe w kontekście polityki gospodarczej państwa i wyzwań klimatycznych w najbliższym 20-cioleciu.
 • Wykorzystanie przestrzeni poeksploatacyjnych w złożach soli do składowania substancji.
 • Nowoczesne techniki modelowania w badaniach i zagospodarowaniu złóż solnych.
 •  Perspektywy występowania węglowodorów w otoczeniu wysadów solnych.
 •  Prognozowanie i zapobieganie zagrożeniom geologiczno-górniczym i środowiskowym przy eksploatacji złóż soli.
 •  Podziemne kopalnie soli jako obiekty historyczne i rekreacyjno-lecznicze.
 •  Varia Sal – inne zagadnienia związane geologią i górnictwem solnym.

II. Program ramowy Sympozjum


Czwartek, 24.09. 2020
od godz. 8 00 – rejestracja uczestników, Aula Główna AGH (Al. Mickiewicza 30/ A-0)
godz. 9 00 – powitanie gości, otwarcie Sympozjum w Auli Głównej AGH
godz. 9 15 – 12 00 – sesje referatowe, Aula Główna AGH
godz. 13 30 – 15 00 – obiad w hotelu Qubus (ul. Nadwiślańska 6)
godz. 15 00 – 18 00 – sesje referatowe w hotelu Qubus
godz. 19 30 – uroczysta kolacja w hotelu Qubus

Piątek, 25.09. 2020
godz. 9 00 – 13 00 – sesje referatowe w hotelu Qubus (ul. Nadwislańska 6)
godz.13 30 – 15 00 – obiad w hotelu Qubus
godz. 15 00 – 18 00 – sesje referatowe w hotelu Qubus
godz.18 00 – podsumowanie i zakończenie Sympozjum
godz.19 30 – pożegnalna kolacja i bankiet w hotelu Qubus
Sobota, 26.09. 2020
godz. 8 00 – 14 00 – wycieczka terenowa do kopalni soli Bochnia. Koszt – 50 zł (koszt obejmuje:
przejazd autokarem, bilety wstępu do kopalni, przewodnika, poczęstunek w podziemiach kopalni)


III. Wycieczka specjalistyczna do Kopalni Kłodawa
W trakcie trwania konferencji, w ramach alternatywnego programu „activity days”, planowana jest
wycieczka specjalistyczna do Kopalni Soli Kłodawa połączona z dodatkowymi atrakcjami turystycznymi
(dla osób chętnych).

 • Wyjazd w piątek, 25.09 o godz. 7.00
 • Powrót w sobotę 26.09 ok godz. 15.00
 • Koszt – 600 PLN od osoby; obejmuje: przejazd autokarem, przewodnika, wejściówki do
 • zwiedzanych obiektów, obiad, kolację, nocleg ze śniadaniem.
 • Dla osób biorących udział w wycieczce specjalistycznej do Kłodawy w dniach 25-26.09. udział w konferencji będzie obniżony o 200 zł.

IV. Formy prezentacji:

 • referaty (do 15 minut + dyskusja)
 • komunikaty (do 5 minut)
 • postery (119 x 84 cm – format A-0)

Abstrakty i artykuły należy opracować ściśle wg instrukcji dla autorów (zostanie wysłana wkrótce i
zamieszczona na stronie) i wysłać na adres: sympozjumsolne@gmail.com
Obszerne abstrakty i artykuły, po recenzjach będą opublikowane w Przeglądzie Solnym 2020.
Wystąpienia (komunikaty, postery) o charakterze promocyjnym są odpłatne.
Ważne terminy
Do 30 kwietnia 2020 r. – zgłaszanie wystąpień (tytuł i autor/autorzy referatu lub posteru)
Do 30 czerwca 2020 r. – nadesłanie abstraktów wystąpień lub/i artykułów do P.S.
Do 31 sierpnia 2020 r. – wniesienie wymaganych opłat

Koszt uczestnictwa

 •  1200 zł netto/brutto – opłata normalna
 •  1000 zł netto/brutto – dla członków PSGS (przy opłaconych składkach do 2019 r. włącznie)
 •  600 zł netto/brutto – dla osoby wygłaszającej referat (lub członka zespołu) pod warunkiem terminowego przesłania artykułu lub rozszerzonego abstraktu do Przeglądu Solnego
 • 600 zł netto/brutto – dla studentów, emerytowanych pracowników górnictwa solnego oraz członków PSGS odznaczonych Złotą Odznaką Stowarzyszenia

Opłaty należy wpłacać na konto w PEKAO S.A. Nr 67 1240 4533 1111 0000 5423 9786
z dopiskiem „Sympozjum Solne 2020 + nazwisko”
Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach referatowych tłumaczenie
symultaniczne oraz całodniowe posiłki w dniach 24 i 25 września 2020 r.
 

Noclegi
Dla uczestników Sympozjum zostały wstępnie zarezerwowane noclegi w hotelu Qubus w Krakowie
ul. Nadwiślańska 6, https://www.qubushotel.com/pl/hotel-krakow
40 pokoi 1 os. (480 PLN) i 25 pokoi 2 os. (530 PLN). Odpłatność indywidualna
Noclegi w tej cenie można będzie rezerwować do dnia 24.08.2020 r. na hasło „Sympozjum solne”

 

Poniżej przesyłamy link strony hotelu Qubus, za pomocą którego mogą Państwo dokonywać rezerwacji
pokoi: https://www.qubushotel.com/checkout/roomlist/krakow?city=1&dateFrom=2020-09-
24&dateTo=2020-09-26&locale=pl&adults=1&promotionCode=sympozjum%20solne

Kontakt z organizatorami:
E-mail: sypozjumsolne@gmail.com
Ponadto wszystkie informacje, formularze zgłoszeniowe i bieżące komunikaty będą zamieszczone na
naszej stronie internetowej: www.psgs.agh.edu.pl