2006-11-02

XI Międzynarodowe Sympozjum Quo Vadis Sal 2006 – Pokładowe złoża soli w Polsce

XI Sympozjum Solne odbyło się w dniach 9-10 listopada 2006 r. w Szklarskiej Porębie. Tematem sympozjum były: Pokładowe złoża soli w Polsce. Organizatorami Sympozjum było PSGS i KGHM Polska Miedź S.A. W spotkaniu wzięło udział 95 uczestników reprezentujących przemysł solny i główne ośrodki naukowe z Polski a takze przedstawiciele jednostek zagranicznych; BGR Hannover, Insitute of Geology and Geochemistry Ukraina, Solivary Słowacja, Storconsult Niemcy, ESCO GmbH&Co. Niemcy, K+G, DEEP, DMT GmbH

XI Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal” odbyło się w dniach 9-10 listopada 2006 r. w Szklarskiej Porębie. Tematem sympozjum były „Pokładowe złoża soli w Polsce” w nawiązaniu do doświadczeń uzyskanych w ciągu 25-letniej działalności górniczej w obrębie złoża soli w OZG Polkowice-Sieroszowice. Organizatorami Sympozjum było Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego i KGHM Polska Miedź S.A. Poza Organizatorami Sponsorami Spotkania były Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. i Kopalnia Soli Kłodawa S.A. Sympozjum objęte zostałopatronatem Ministra Gospodarki.

W spotkaniu wzięło udział 95 uczestników z jednostek naukowo-badawczych, oraz z zakładów górniczych: KGHM Polska Miedź S.A., OZG Polkowice-Sieroszowice, Kopalnia Soli Kłodawa, Inowrocławskie Kopalnie Soli, Kopalnia Soli Wieliczka, Kopalnia Soli Bochnia, Zakład Odsalania Dębieńsko. W Sympozjum brali udział także przedstawiciele jednostek zagranicznych; BGRHannover, Insitute of Geology and Geochemistry Ukraina, Solivary Słowacja, Storconsult Niemcy, ESCO GmbH&Co. Niemcy, K+G, DEEP, DMT GmbH..

W 3 sesjach konferencyjnych wygłoszono 23 referaty. W drugim dniu konferencji odbyła się wycieczka górnicza do OZG Polkowice-Sieroszowice, w czasie której uczestnicy zapoznali się z problematyką solną kopalni. Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego odbyło się Walne Zgromadzenia Członków PSGS.

Podstawową tematyką konferencji była prezentacja stanu prac badawczych i dokumentacyjnych dotyczących pokładowych złóż soli w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pokładów soli kamiennej Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Tematyka ta była poszerzona o problematykę eksploatacji soli w OZG Polkowice-Sieroszowice.

Ponadto referaty i dyskusja objęła także zagadnienia: mechaniki górotworu solnego, wykorzystania metod geofizycznych przy badaniu złóż solnych, wykorzystania kawern solnych na magazyny gazu oraz budowy pokładowych złóż soli w innych rejonach, w tym rejonu Soligorska na Białorusi oraz złoża Zbudza na Słowacji.

Zagadnienia poruszone w referatach, dyskusje w czasie sesji konferencyjnych oraz wnioski składane przez uczestników Spotkania prowadzą do sformułowania następujących postulatów:

Pokładowe złoża soli rejonu dolnośląskiego i Zatoki Puckiej stanowią perspektywiczny rejon dla 1) pozyskania surowca, 2) budowy podziemnych magazynów paliw i 3) składowania odpadów. Z tego względu dalsze rozpoznanie i zagospodarowanie tych złóż powinno być przedmiotem polityki gospodarczej Państwa.

Uczestnicy Konferencji wyrażają podziękowanie Zarządowi KGHM Polska Miedź S.A. za pomoc w organizowania Spotkania, merytoryczny wkład w przygotowanie licznych referatów i zaangażowanie w dyskusjach.

Agnieszka Maj, Jacek Wachowiak

Quo Vadis Sal 2006 – Materiały konferencyjne

Powiązane artykuły